អតីតប្រធានាធិបតី លីម្យុងបាកត្រូវបានចាប់ខ្លួន

546974_170561599755413_570281201_n

អតីតប្រធានាធិបតី លី ម្យុងបាកត្រូវបានចាប់ខ្លួន។ តុលាការកណ្ដាលនាទីក្រុងសេអ៊ូលបានចេញដីការចាប់ខ្លួនអតីតប្រធានាធិបតី លីម្យុងបាកកាលពីយប់ម៉ោង១១ ថ្ងៃទី២២ខែមីនា។

តុលាការបានទទួលការសំរេចរបស់រដ្ឋអាជ្ញាត្រូវតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតចាប់ខ្លួនតាមរយៈការទទួលសំណូក១១០អក់វ៉ុន និងលុយទុច្ចរិត ដាស(DAS)៣៥០អក់វ៉ុនព្រមទាំងបទសង្ស័យចំនួន១២ករណីទៀត។

នៅម៉ោងទៀបភ្លឺថ្ងៃទី២៣ខែមីនាលោកអតីតប្រធានាធិបតី លី ម្យុងបាកត្រូវចាប់ឃំខ្លួននៅពន្ធធានាគារបូព៌ានៃទីក្រុងសេអ៊ូល ហើយលោកគឺជាប្រធានាធិបតីទី៤ក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ដដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួន។ នាពេលបច្ចុប្បន្ន អតីតប្រធានាធិបតីកំពុងធ្វើការបដិសេដ្ឋលើបទសង្ស័យទូទៅ។

រដ្ឋអាជ្ញាបានកំណត់គោលដៅបញ្ជូនអតីតប្រធានាធិបតី លីទៅតុលាការដើម្បីកាត់ក្ដីនៅខែក្រោយក្នុងរយៈពេល១០ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមលើបទសង្ស័យបន្ថែមទៀតទោះមិនស្ថិតក្នុងអាទិភាពនៃដីការចាប់ខ្លួនក៏ដោយជំនុសអោយការបិទការសាកសួរអំពីបទសង្ស័យក្នុងរយៈពេល២០នៃការចាប់ខ្លួន។

이명박 전 대통령이 구속됐다.

서울중앙지방법원은 3월 22일 밤 11시경에 이 전 대통령에 대한 구속영장을 발부했다.

법원은 110억원대 뇌물과 350원대 다스(DAS) 비자금 조성 등 12개 혐의로 구속 수사가 반드시 필요하다는 검찰의 의견을 받아들였다.

3월 23일 새벽, 이 전 대통령은 서울동부구치소에 수용되면서 역대 네 번째로 구속되는 전직 대통령이 됐다.

현재 이 전 대통령은 혐의 대부분을 부인하고 있다.

검찰은 구속기한인 20일 동안 혐의 내용을 추궁하는 한편 구속영장에 미처 포함하지 못한 혐의에 대해서도 추가 조사를 벌인 뒤 다음달 10일쯤 이 전 대통령을 재판에 넘길 방침이다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중