ស្វែងយល់វប្បធម៌កូរ៉េ “អាអ៊ូរឺគី” ជ្រើសរើសសម្រាប់វគ្គ៤

아우르기

វិទ្យាស្ថានផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌អន្ដរជាតិកូរ៉េ(Korea Foundation for International Cultural Exchange, KOFICE) បានជ្រើសរើសនិស្សិតបរទេសនិងនិស្សិតកូរ៉េដែលកំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យជាន់ខ្ពស់សម្រាប់និស្សិតបរទេសស្វែងយល់វប្បធម៌កូរ៉េ “អាអ៊ូរឺគី” វគ្គ៤។ “អាអ៊ូរឺគី” ចាប់ផ្ដើមដំណើរការមួយខែ ១ទៅ២ដងចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែវិច្ឆកាសម្រាប់ស្វែងយល់វប្បធម៌កូរ៉េនិងវប្បធម៌របស់ប្រទេសសាកល។

សម្រាប់អ្នកដែលចង់ចូលរួមអាចទាញយកក្រដាសដាក់ពាក្យនៅគេហទំពរវិទ្យាស្ថាន (http://kofice.or.kr/g200_online/g200_online_01_view.asp?seq=15230&bunho=1236) បំពេញរួចចុះឈ្មោះត្រឹមថ្ងៃទី២៧ខែមីនា។

វិទ្យាស្ថាននឹងប្រកាសឈ្មោះបេក្ខជន់ជាប់ចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី១១ខែមេសាតាមរយៈការឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យឯកសារដាក់ពាក្យនិងសម្ភាសន៍។ ការចូលរួមក្រុម “អាអ៊ូរឺគី” នឹងដំណើរការដោយឥតគិតថ្លៃទាំងអស់ ហើយនឹងផ្ដល់វិញ្ញាបណ្ណាបត្រដល់កូនក្រុមដែលចូលរួមសកម្ម និងផ្ដល់រង្វាន់និងប័ណ្ណសរសើរដល់កូនក្រុមឆ្នើម។

한국국제문화교류진흥원(Korea Foundation for International Cultural Exchange, KOFICE)은 한국 소재 대학(원)에 재학 중인 외국인 유학생 및 한국인 학생을 대상으로 외국인 유학생 한국문화탐방단 ‘아우르기’ 4기를 모집한다.

‘아우르기’는 5월부터 11월 사이 월 1~2회 한국 및 세계문화 탐방을 진행한다.

참여 희망자는 재단 사이트 (http://kofice.or.kr/g200_online/g200_online_01_view.asp?seq=15230&bunho=1236 앞에 파란색 ‘재단 사이트’에 링크 걸어주세요)에서 내려받은 지원서를 3월 27일까지 접수해야 한다.

진흥원은 서류와 면접 전형을 거쳐 4월 11일 최종 합격자를 발표한다.

‘아우르기’ 활동은 전액 무료로 진행하며, 성실히 참여한 단원에게는 수료증을, 우수 단원에게는 상장 및 상품을 수여한다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중