ភ្នាក់ងារសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ និង ឪសថ៖ ប្រមូលនិងកំទិចផលិផលតុបតែងមុខដែលល្មើសស្ដង់របស់អាន់ទីមូន

회수품목

កាលពីថ្ងៃទី១៩ខែមីនាភ្នាក់ងារសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ និង ឪសថបានប្រកាសបញ្ឈប់និងប្រមូលផលតុបតែងមុខចំនួន១៣ប្រភេទដែលបានល្មើសស្ដង់ដាអនុញាតិរបស់សារធាតុដែក “អាន់ទីមូន”។

សារធាតុដែកប្រភេទអាន់ទីមូនគឺជាសារធាតុម្យ៉ាងដែលមានផ្ទុកជាតិពុលខ្លាំងបំផុត។ ប្រសិនបើមានជាតិពុលនោះ នឹងធ្វើអោយមានប្រតិកម្មស្បែក ភ្នែកក្រហម ឈឺករ ឈឺក្បាល ឈឺទ្រូង ដកដង្ហើមមិនស្រួល ក្អួតចង្អោរ រាគ ស្រកទំងន់និងប៉ះដល់ប្រព័ន្ធស្រង់ក្លិនជាដើម។

ភ្នាក់ងារសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ និង ឪសថបានប្រកាសរិតបន្ដឹងការត្រួតពិនិត្យសារធាតុដែកអាន់ទីមូននៅប្រមូលនិងត្រួតពិនិត្យផលិតផលតុបតែងមុខដែលកំពុងចរាចរណ៍ ហើយចំពោះអតិថិជនដែលបានទិញផលិតផលដែលកំណត់ប្រមូលមូលនោះ ស្នើដូរវិញនៅតាមភ្នាក់ងារលក់ឬកន្លែងដែលបានទិញ។

3월 19일, 식품의약품안전처가 중금속 ‘안티몬’ 허용기준을 위반한 화장품 13개 품목을 판매중단하고 회수 조치한다고 밝혔다.

중금속의 일종인 안티몬은 강한 독성을 지지고 있다. 중독될 경우 피부염과 비염에 걸릴 수 있으며 눈 자극과 목 통증, 두통, 가슴 통증, 호흡곤란, 구토, 설사, 체중감소, 후각장애 등의 증상도 나타난다.

식약처는 유통 중인 화장품을 수거·검사 시 안티몬 등 중금속 검사를 강화할 예정이라고 밝히고, 회수대상 제품을 구매한 소비자는 해당 제품을 판매업체나 구입처에 반품하도록 당부했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중