ផ្ដល់(E-7-4)ដល់ពលករបំពេញជំនាញតាមពិន្ទុនៅត្រីមាសទី២

workers-659885_640

នៅឆ្នាំនេះផងដែរក្រសួងយុត្តិធម៌បានទទួលអោយចុះឈ្មោះនៅការិយាល័យនៅតាមតំបន់រស់នៅរយៈពេល៣ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទី២ខែគុម្ភៈចំនួន១០០នាក់ដើម្បីអនញាតិផ្ដល់វិសា(E-7-4)ដល់ពលករបរទេសបំពេញជំនាញនៅត្រីមាសទី២។

វិសាពលករបរទេសបំពេញជំនាញគឺជាប្រព័ន្ធផ្លាសប្ដូរសិទ្ធិស្នាក់នៅដល់ពលករបរទេសក្រៅជំនាញ(E-9), ពលករធ្វើការលើទូក(E-10), ធ្វើការរៈពេលខ្លី(H-2) ដែលកំពុងធ្វើការក្នុងប្រទេសកូរ៉េលើសពី៥ឆ្នាំដែលមានគ្រប់លក្ខណៈអាចធ្វើការរយៈពេលយូរ។

ក្រសួងយុត្តិធម៌បានផ្លាស់ប្ដូរការចុះឈ្មោះតាមបេក្ខជនមកមុនដែលធ្លាប់មានការមិនប្រក្រតីមកជាការយកតាមពិន្ទុខ្ពស់វិញ។ សម្រាប់ស្ដងដាបេក្ខជនទីមួយគឺអ្នកមានពិន្ទុខ្ពស់ ទីពីរ អ្នកមានពិន្ទុស្មើតែលើកលែងអ្នកដែលធ្លាប់មានការល្មើសច្បាប់ចេញ ទីបី អ្នកមានពិន្ទុប្រឡងសមត្ថភាពភាសាកូរ៉េ(TOPIK, KIIP)ត្រូវអោយចុះឈ្មោះមុន ទី៤ អ្នកនៅសល់រយៈពេលស្នាក់តិចតួច និង ទីប្រាំ អ្នកមានវ័យតិច។

법무부는 금년도 2분기’외국인 숙련기능 점수제 비자(E-7-4)’ 허용 대상을 선발(100명)하기 위해 4월 2일부터 3일간 체류지 관할출입국 관리사무소에서 신청을 접수받는다.

‘외국인 숙련기능 점수제 비자’는 한국에서 비전문취업(E-9), 선원취업(E-10), 방문취업(H-2) 비자로 5년 이상 근무 중인 이주민 중 숙련도 등 일정요건을 충족할 경우 장기 취업할 수 있도록 체류자격을 변경하는 제도다.

법무부는 기존 선착순 접수에 따른 형평성 논란이 일자 선발 방식을 고득점자 우선 선발 방식으로 변경했다.

대상자 선정 기준은 1차 총점이 높은 신청인, 2차 동점자가 생긴 경우 법위반 사실이 있는 경우 우선 제외, 3차 한국어 능력(TOPIK, KIIP)이 우수한 사람 우선 선발, 4차 체류기간 만료가 임박한 신청인, 5차 연령이 적은 신청인이다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중