បុរស់ចំណាស់វ័យ៧០ បានអស់លុយ៩០០,០០០,០០០វ៉ុនព្រោះចាញ់បោកវោយភីស៊ីង

telephone-586266_640

នៅថ្ងៃទី២០ខែមីនាភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យហិរញវត្ថុបានអោយដឹងថាបុរស់ចំណាស់វ័យ៧០បានចាញ់បោកអស់លុយ៩០០,០០០,០០០វ៉ុនដែលជាលុយសន្យំរយៈពេលយូរនិងលុយថ្លៃធានារ៉ាប់រងនៅពេលទទួលទូរសព្ទក្លែងបន្លំហើយផ្ទេរលុយទៅលេខកុងរបស់ក្រុមអ្នកឆរបោកតាមទូរសព្ទ(វោយភីស៊ីង)។

ករណីចាញ់បោកនេះគឺជាទឹកប្រាក់ច្រើនបំផុតក្នុងចំណោមការចាញ់បោក វោយភីស៊ីង(ឆរបោកតាមទូរសព្ទ) ។

ក្រុមអ្នកឆរបោកបានកុហក់បុរស់វ័យចំណាស់ដោយទូរសព្ទតាមលេខ ០២ ១១២ ប្រាប់ថាគាត់មានពាក់ព័ន្ទបទឧក្រិដ្ឋដូច្នេះត្រូវផ្ទេរប្រាក់ទៅលេខកុងដែលបានប្រាប់ទើបរួចផុតពីការកាត់ទោសបាន។

ត្រូវដឹងថានៅពេលដែលមានទូរសព្ទដែលប្រើឈ្មោះរបស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលណាមួយអោយអោយផ្ទេរប្រាក់ ទូរសព្ទឬសារណែនាំអោយខ្ចីប្រាក់ ជាពិសេសណែនាំអំពីកម្ចីប្រាក់មានការប្រាក់ទាប បានចំណេញប្រាក់ខ្ពស់ ទាំងអស់នោះគឺជាវោយភីស៊ីង(ឆរបោកតាមទូរសព្ទ) ។

3월 20일, 금융감독원은 최근 70대 노인이 금감원 직원을 사칭한 전화를 받고 정기예금과 보험을 깬 돈 9억원을 사기범 계좌로 이체해 피해를 봤다고 밝혔다.

보이스피싱(전화금융사기)에 당한 피해 사례 중 최대 금액이다.

발신번호 ’02-112’로 걸려온 전화에서 사기범은 노인이 대포통장 범죄에 연루돼 피해금을 맡겨야 처벌을 피할 수 있다고 속였다.

전화로 정부 기관을 사칭해 자금 이체를 요구하는 경우나 전화·문자로 대출을 권유하는 경우, 특히 저금리 대출을 위한 고금리 대출을 유도하는 경우 보이스피싱을 의심해야 한다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중