Nới lỏng quy định visa lưu trú cho bố mẹ của người nước ngoài định cư theo diện kết hôn sang chăm sóc cháu chắt tại Hàn Quốc

grandparents-1038201_640

Bộ Tư Pháp Hàn Quốc cho biết từ ngày 2 tháng 4 năm nay, cho phép cấp visa lưu trú cho bố mẹ của người nước ngoài định cư theo diện kết hôn có cháu chắt còn trong độ tuổi dưới 7 tuổi tính đến tháng 3 của năm đủ 7 tuổi đó.  

Trong thời gian qua, bố mẹ của người nước ngoài định cư tại Hàn Quốc chỉ được lưu lại Hàn Quốc cho đến khi cháu chắt đủ 6 tuối, và luật Hàn Quốc chỉ cho phép gia hạn visa cho bố mẹ trong trường hợp người định cư hoặc vợ/ chồng của người đó bị bệnh nặng, cháu chắt bị khuyết tật.  

Một số trường hợp bố mẹ của người nước ngoài định cư tại Hàn cũng được gia hạn visa lưu trú bất kể tuổi tác của cháu chắt trong trường hợp con cái người nước ngoài định cư tại Hàn Quốc đang phải nuôi con một mình, gia đình có từ ba con nhỏ trở lên hoặc một số hoàn cảnh khó khăn khác theo chuẩn quy định.

Bên cạnh việc cố gắng cải thiện hệ thống quy định liên quan, đối với những trường hợp  bố mẹ của người nước ngoài định cư tại Hàn Quốc không chăm sóc cháu chắt, ra ngoài lao động bất hợp pháp, Bộ Tư Pháp Hàn Quốc sẽ nghiêm khắc xử lý hơn nữa các trường hợp vi phạm nhằm giảm thiếu vấn nạn này. 

<“손주 돌보는 결혼이민자 부모 국내체류 더 쉬워진다”>

법무부는 오는 4월 2일부터 결혼이민자 자녀의 연령이 만 7세가 되는 해의 3월 말까지 결혼이민자 부모의 국내체류를 허용하기로 했다.

그간 손주가 만 6세가 되기 전까지 결혼이민자 부모의 국내체류를 허용하여 왔으며, 결혼이민자 또는 배우자가 중증질환이 있거나 결혼이민자의 자녀가 장애가 있는 경우에만 체류를 허용했다.

또한 결혼이민자 혼자 아이를 키우거나, 세 자녀 이상 결혼이민자 가정, 기타 이에 준하는 인도적 사유가 있는 경우에는 자녀 연령에 관계없이 결혼이민자 부모의 체류를 허용하기로 했다.

법무부는 제도 개선 취지와 달리 결혼이민자 부모가 손주를 양육하지 않고 불법적으로 취업하는 사례를 최소화하기 위하여 법 위반에 대해서는 종전에 비해 더욱 엄정하게 조치할 예정이다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중