Солонгос иргэнтэй гэр бүл болсон иргэдийн эцэг эх ач зээгээ өсгөхөд туслах зорилгоор тус улсад оршин суух нөхцөл илүү сайжирна

grandparents-1038201_640

Хууль зүйн яамнаас 4-р сарын 2-ны өдрөөс эхлэн Солонгос иргэнтэй гэр бүл болсон гадаад иргэний эцэг эхийг ач зээгээ 7 нас хүртэл, тухайн жилийн 3-р сарын сүүл хүртэл тус улсад оршин суухыг зөвшөөрсөн байна.
Урьд нь хүүхдийг 6 нас хүрэх хүртэл, өөрөө болон гэр бүлийн хүн нь архаг хууч өвчтэй эсвэл хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй тохиолдолд эцэг эхэд нь оршин суух зөвшөөрөл олгож байсан байна.Түүнчлэн ганцаараа хүүхдээ өсгөдөг, 3-аас дээш хүүүхэдтэй гэр бүл/солонгос иргэнтэй гэр бүл болсон/ бусад хүндэтгэж үзэх шалтгаантай тохиолдолд хүүхдийн нас хамаарахгүйгээр зөвшөөрөл өгөх юм байна.
Хууль зүйн яамнаас энэхүү тогтолцоог өөрчилж байгаа зорилготой нийцэхгүй/ хууль бусаар ажил хөдөлмөр эрхлэх/ явдал гаргуулахгүйн тулд хууль зөрчсөн тохиолдолд авах арга хэмжээг чангатгах төлөвлөгөөтэй байна.

법무부는 오는 4월 2일부터 결혼이민자 자녀의 연령이 만 7세가 되는 해의 3월 말까지 결혼이민자 부모의 국내체류를 허용하기로 했다.
그간 손주가 만 6세가 되기 전까지 결혼이민자 부모의 국내체류를 허용하여 왔으며, 결혼이민자 또는 배우자가 중증질환이 있거나 결혼이민자의 자녀가 장애가 있는 경우에만 체류를 허용했다.

또한 결혼이민자 혼자 아이를 키우거나, 세 자녀 이상 결혼이민자 가정, 기타 이에 준하는 인도적 사유가 있는 경우에는 자녀 연령에 관계없이 결혼이민자 부모의 체류를 허용하기로 했다.
법무부는 제도 개선 취지와 달리 결혼이민자 부모가 손주를 양육하지 않고 불법적으로 취업하는 사례를 최소화하기 위하여 법 위반에 대해서는 종전에 비해 더욱 엄정하게 조치할 예정이다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중