Hiển thị tên của vợ/chồng người nước ngoài trên bản sao giấy chứng minh nhân dân

2015-09-25_17;57;08

Tên của vợ/ chồng người nước ngoài sẽ được hiển thị cùng với tên những thành viên khác trong gia đình trên bản sao giấy chứng minh nhân dân.

Bộ an toàn hành chính Hàn Quốc cho biết  sẽ bắt đầu thi hành đề án sửa đổi Lệnh thi hành-quy tắc thi hành Luật đăng ký chứng minh nhân dân như phương pháp đăng ký thông tin nhằm hiển thị tên vợ/chồng người nước ngoài trên bản sao giấy chứng minh nhân dân…từ ngày 20 tháng 3 năm 2018.

Những thành viên trong gia đình được hiển thị tên trên bản sao chứng minh nhân dân là người Hàn Quốc đã đăng ký tại địa phương hoặc người có quốc tịch nước ngoài đã đăng ký thường trú tại Hàn Quốc  có quan hệ vợ/chồng hoặc có quan hệ huyết thống trực tiếp với chủ hộ, thành viên gia đình, đang cùng sống với chủ hộ và các thành viên gia đình.

Vợ/chồng người nước ngoài, chủ hộ hoặc thành viên hộ gia đình có thể đến trực tiếp  trung tâm dân cư phường hoặc văn phòng ấp, huyện trực thuộc tại nơi cư trú  để đăng ký thông tin hiển thị trên bản sao chứng minh nhân dân.

Khi đến đăng ký, người đăng ký cần đem theo giấy chứng minh nhân thân (thẻ chứng minh nhân dân, thẻ người nước ngoài, giấy xác nhận cư trú tại Hàn Quốc…), phải có chữ ký/ con dấu xác nhận của chủ hộ trong đơn đăng ký. Đồng thời cũng phải nộp các giấy tờ như hồ sơ đăng ký người nước ngoài, sổ đăng ký quan hệ gia đình… tuy nhiên nếu đương sự đồng ý cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ truy cập xem các thông tin hồ sơ này trên hệ thống điện tử thì không cần chuẩn bị riêng các giấy tờ nêu trên. 

외국인 배우자도 주민등록등본표에 다른 세대원과 함께 표기된다.

행정안전부는 외국인 배우자가 주민등록표 등본에 표시되도록 신청하는 방법 등을 규정한 주민등록법 시행령·시행규칙 개정안을 3월 20일부터 시행한다고 밝혔다.

주민등록표 등본에 표기될 수 있는 사람은 등록 이주민 또는 국내 거소신고를 한 외국 국적 동포 중에서 국민인 세대주나 세대원과 함께 거주하는 배우자나 직계혈족이다.

주민등록표 등본 표기는 외국인 배우자 본인 또는 세대의 세대주나 세대원이 거주지 관할 읍·면사무소나 동 주민센터를 방문하여 신청할 수 있다.

신청할 때는 본인 신분증(주민등록증, 외국인등록증, 국내거소신고증 등)을 지참해야 하고, 신청서에 세대주의 확인을 받아야 한다. 또 외국인등록자료, 가족관계등록부 등을 제출해야 하는데, 담당 공무원이 전산시스템을 통해 이를 열람하는 것에 동의하는 경우에는 별도로 자료를 제출하지 않아도 된다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google+ photo

Google+의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중