Хөдөлмөрийн яам, Гадаадын эмэгтэй ажилчдын эрхийг хамгаалахад анхаарлаа төвлөрүүлэн шалгалт явуулна

농사

Хөдөлмөрийн яамнаас 3-р сарын 20-ны өдрөөс эхлэн 4-р сарын 27-ны өдрийг хүртэл Гадаад ажилчдын ажиллаж буй газруудад төвлөрч хамтарсан шалгалт явуулна.
Энэ удаагийн хамтарсан шалгалт нь 3-р сарын 8-ны өдөр мэдэгдэл хийсэн ‘Албан газар болон соёл урлагийн салбарынханы бэлгийн хүчирхийлэлийг таслан зогсоох арга хэмжээ’-ний нэг болох бөгөөд харьцангуй нөхцөл муутай газар тариалангийн салбарын ажлын байр, эмэгтэй гадаадын ажилчин ажиллуулж буй албан газар, хэвлэл мэдээлэл болон орон нутгийн зүгээс асуудал дэвшүүлсэн газруудаар голчлон явагдана.

Хөдөлмөрийн яамнаас ялангуяа газар тариалангийн салбарын ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөл, эмэгтэй гадаад ажилчдын бэлгийн хүчирхийлэлд өртөж буй байдал зэрэгт илүү анхаарлаа хандуулан шалгалт явуулах юм байна.

고용노동부가 3월 20일부터 4월 27일까지 이주노동자 고용사업장을 대상으로 집중 합동점검을 실시한다.

이번 합동점검은 지난 3월 8일 발표한 “직장 및 문화예술계 성희롱·성폭력 근절대책” 의 일환으로 추진하며, 상대적으로 취약한 농축산분야 사업장, 여성 이주노동자 고용사업장, 언론이나 지역사회에서 문제를 제기한 사업장을 주 타겟으로 실시한다.

고용부는 특히 농축산 분야 사업장의 근로환경, 여성 이주노동자의 성희롱과 폭행 노출 등을 집중 점검할 계획이다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중