Солонгос иргэнтэй гэр бүл болсон гадаад иргэн ч бас иргэний бүртгэлийн баталгаажсан хуулганд тэмдэглэгдэнэ

2015-09-25_17;57;08

Гэр бүлийн гадаад эхнэр нөхөр ч бас иргэний бүртгэлийн баталгаажсан хуулганд өрхийн бусад гишүүдийн адил тэмдэглэгдэнэ. Захиргаа аюулгүй байдлын яамнаас гадаадын эхнэр нөхөр ч бас иргэний бүртгэлийн баталгаажсан хуулганд тэмдэглүүлж болохоор хүсэлт гаргах арга зэргийг журамласан иргэний бүртгэлийн хуулийн хэрэгжилт, хэрэгжүүлэх дүрэм журмын шинэчилсэн төсөл 3- р сарын 20-ны өдрөөс эхлэн хэрэгжинэ.

Иргэний бүртгэлийн баталгаажсан хуулганд тэмдэглэгдэх хүнээр бүртгэлтэй гадаадын иргэн, оршин суух хүсэлт гаргасан солонгос гаралтай гадаадын иргэн дунд тус улсын иргэний өрхийн тэргүүн, гишүүнтэй хамт амьдарч буй гэр бүлийн хүн, түүний шууд гэр бүл байна. Иргэний бүртгэлийн баталгаажсан хуулганд тэмдэглэгээ хийлгэхдээ гадаадын гэр бүлийн хүн өөрөө эсвэл тухайн өрхийн тэргүүн, гишүүн оршин сууж буй хаягийн харьяа тосгон, баг, хорооны иргэдийн төвд өөрийн биеэр очиж хүсэлт гаргаж болно.

Хүсэлт гаргахдаа өөрийн бичиг баримт/иргэний үнэмлэх, гадаадын иргэний үнэмлэх, оршин суух хүсэлт гаргасан үнэмлэх/ авчрах ба хүсэлт гаргах анкетан дээр өрхийн тэргүүний зөвшөөрлийг авсан байна. Мөн гадаадын бүртгэлийн материал, гэр бүлийн бүртгэлийн хуулбар зэрэг бичиг баримтыг хураалгана. Хариуцсан ажилтанд системээр дамжуулан дээрх мэдээллийг харж болохыг зөвшөөрсөн тохиолдолд тусад нь материал хураалгахгүй байж болно.

외국인 배우자도 주민등록등본표에 다른 세대원과 함께 표기된다.
행정안전부는 외국인 배우자가 주민등록표 등본에 표시되도록 신청하는 방법 등을 규정한 주민등록법 시행령·시행규칙 개정안을 3월 20일부터 시행한다고 밝혔다.

주민등록표 등본에 표기될 수 있는 사람은 등록 이주민 또는 국내 거소신고를 한 외국 국적 동포 중에서 국민인 세대주나 세대원과 함께 거주하는 배우자나 직계혈족이다.
주민등록표 등본 표기는 외국인 배우자 본인 또는 세대의 세대주나 세대원이 거주지 관할 읍·면사무소나 동 주민센터를 방문하여 신청할 수 있다.

신청할 때는 본인 신분증(주민등록증, 외국인등록증, 국내거소신고증 등)을 지참해야 하고, 신청서에 세대주의 확인을 받아야 한다. 또 외국인등록자료, 가족관계등록부 등을 제출해야 하는데, 담당 공무원이 전산시스템을 통해 이를 열람하는 것에 동의하는 경우에는 별도로 자료를 제출하지 않아도 된다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중