ស្រ្ដីរៀបការអន្ដោប្រវេសន៍បើកកិច្ចធ្វើបទបង្ហាញករណីមីធូ(Metoo)

IMG_6561-1024x683

ស្រ្ដីរៀបការអន្ដោប្រវេសន៍មានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំលើករណីសហជីព មីធូ (#MeToo)។ កាលពីថ្ងៃទី៩ ខែមីនានៅឯសាលប្រជុំសមាជិករដ្ឋសភាបានបើកការធ្វើបទបង្ហាញករណី មីធូ(Me Too)របស់ស្រ្ដីរៀបការអន្ដោប្រវេសន៍។

នៅក្នុងកម្មវិធីបើកបទបង្ហាញនោះមានការលើកឡើងអំពីករណីជាច្រើនដូចជា រងការបៀតបៀនកេរិ៍្ដខ្មាសពីបងថ្លៃ ការបង្ខំអោយរួមភេទពីប្ដីជាដើម។ មិនតែប៉ុណ្ណោះក៏មានការលើកឡើងអំពីបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ដែលទាក់ទងជាមួយលុបសុពលភាពអនុញ្ញាតិការងារនៅពេលពលករចេញពីកន្លែងធ្វើការ។

នៅក្នុងកិច្ចធ្វើបទបង្ហាញស្រ្ដីរៀបការអន្ដោប្រវេសន៍មីធូដែលបានចូលរួមក៏បានអានជាមួយសំលេងលឺៗអំពីការទាមទារស្ដីពីការសិក្សាលំអិតលើករណីអ្នករងគ្រោះអំពើហិង្សាផ្លូវភេទ និង ការផ្គត់ផ្គង់ការព្យាបាល ទទួកខុសត្រូវលើស្នាក់នៅរបស់ស្រ្ដីរៀបការអន្ដោប្រវេសដែលរងគ្រោះ ការអនុញ្ញាតិអោយប្ដូរកន្លែងការងារភ្លាមៗនៅមានការរងគ្រោះអំពើហិង្សាផ្លូវភេទ ការដាក់អោយមានការកាត់ថ្លៃកន្លែងស្នាក់ជាស្ដង់ដា ការដាក់បញ្ចូលការអប់រំការបៀតបៀនកេរិ៍្ដខ្មាស់ជាផ្លូវការ និង ការអប់រំសិទ្ធិរបស់ប្ដី/ប្រពន្ធដែលជាពលរដ្ឋរស់នៅមុន។

이주민 여성들이 ‘미투'(#MeToo) 대열에 가세했다.

3월9일, 국회의원회관에서 ‘이주여성들의 미투(Me Too)’ 사례 발표회가 열렸다.

형부에게 성추행당한 사례, 남편에게 원치 않는 성관계를 강요받는 사례 등이 나왔고, 사업장을 이탈하면 미등록 신분이 되는 고용허가제 규정 등 구조적인 문제점도 지적됐다.

행사장에서 ‘이주여성 미투 참가자 일동’은 이주여성 성폭력 피해 실태조사와 의료 지원, 피해 이주여성 체류 보장, 성폭력 피해 신고 즉시 사업장 변경, 기숙사 기준 마련, 성희롱 예방교육 의무화, 선주민 배우자 인권 교육 등 요구 사항을 낭독했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중