Жижиг дунд үйлдвэр, Гадаад ажилчдын байр хоолны зардал Солонгос ажилчнаас хамгийн ихдээ 4 дахин их

cover-1589427_640

Жижиг дунд үйлдвэрт ажиллаж буй Гадаад ажилчинд гаргаж буй байр, хоолны зардал Солонгос ажилчинд гаргаж байгаа зардлаас хамгийн ихдээ 4 дахин их байна гэсэн судалгааны дүн гарлаа. 3-р сарын 13-ны өдөр Жижиг дунд үйлдвэрийн нэгдсэн зөвлөлөөс Гадаадын ажиллах хүч(E-9)-ийг ажиллуулахтай холбоотой тэдний байр, хоолонд зарцуулж буй бодит байдлын судалгаагаар ийнхүү гарчээ.

Компаний зүгээс амьдрах байр болон түүнтэй холбоотой гадаадын нэг ажилчинд гаргаж буй зардал сард дунджаар 181,000 вон байгаа бөгөөд Солонгос ажилчинд гаргаж буй зардал 41,000 вонтой харьцуулахад 4,4 дахин илүү, нэг сард зарцуулах хоолны мөнгө 206,000 вон буюу Солонгос ажилчны 146,000 воноос 1,4 дахин их байгаагаар гарчээ.

Гадаад ажилчны ажлын бүтээмж Солонгос ажилчинтай харьцуулахад 87,5% орчим сарын дундаж цалин 96,3%-тай байгаагаар гарчээ. Жижиг дунд үйлдвэрийн газраас энэ жил цалингийн доод хэмжээг 16,4% нэмэгдүүлсэнтэй холбоотойгоор цалингийн дарамтаас шалтгаалан цалингийн доод хэмжээнд байр хоолны зардлыг хамтатгах ёстой гэсэн байр суурьтай байна.

중소기업에 근무하는 이주노동자의 숙식비가 한국인 근로자보다 최대 4배가량 많다는 실태 조사결과가 나왔다.
3월 13일, 중소기업중앙회는 ‘외국인력(E-9) 고용 관련 숙식비 제공 실태조사’를 한 결과 이같이 나타났다고 밝혔다.

기업이 숙박시설 및 숙박부대비용으로 이주노동자 한 명에 지출하는 비용은 한 달 평균 18만1천원으로 한국인 노동자 4만1천원의 4.4배였고, 한 달 식비는 20만6천원으로 한국인 14만6천원의 1.4배였다.

이주노동자의 노동생산성은 한국인의 87.5% 정도이나 1인당 월평균 급여는 96.3% 수준으로 나타났다.
중소기업계는 올해 최저임금 16.4% 인상으로 인건비 부담이 심해짐에 따라 최저임금 산입범위에 노동자 숙식비를 포함해야 한다고 주장했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중