Байгаль орчны яам, 53 төрлийн ахуйн хэрэглээний бүтээгдэхүүнийг эргүүлэн татаж, худалдаалахыг хориглов

생산품

Байгаль орчны яамнаас 1.037 бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал, тэмдэглэгээний стандартыг мөрдөж байгаа эсэхэд шалгалт явуулсаны эцэст 45 компанийн 72 төрлийн бүтээгдэхүүн стандарт зөрчсөн байгааг илрүүлжээ. Худалдаалахыг хориглосон мөн эргүүлэн татах захирамж гарсан бүтээгдэхүүн нь ариутгал цэвэрлэгээний, нийлэг угаалгын бодис, цавуу, үнэр дарагч гэх зэрэг 34 компанийн 53 төрлийн бүтээгдэхүүн юм.
Бүтээгдэхүүнээ эргүүлэн татах болон худалдаанд гаргахыг хориглосон захирамж авсан компаниуд нэгэнт зарагдсан бараагаа солиж өгөх эсвэл худалдан авагчдад барааний үнийг буцаан олгох түүнчлэн худалдааны газар нийлүүлсэн бараагаа ч буцаан татах юм байна.
Аюулгүй байдал, тэмдэглэгээний стандартыг зөрчсөн бүтээгдэхүүний тухай мэдээллийг дараах сайт http://ecolife.me.go.kr url -аас дамжуулан авч болох бөгөөд эргүүлэн татах захирамж гарсан бараагаа иргэд тухайн байгууллагын хэрэглэгчийн төв болон бүтээгдэхүүн худалдаж авсан газартаа очин солих эсвэл мөнгөө буцаан авч болно.

환경부(Ministry of Environment)가 위해우려제품 1,037개를 대상으로 안전·표시기준 준수 여부를 조사한 결과, 45개 업체 72개 제품이 기준을 위반했다고 밝혔다.
판매금지 및 회수명령을 받은 제품은 세정제와 합성세제, 접착제와 방향제 등 34개 업체 53개 제품이다.
판매금지와 회수명령을 받은 업체들은 이미 판매한 제품을 안전한 제품으로 교환 또는 환불해줘야 하며, 유통사에 납품한 제품도 수거해야 한다.
안전·표시기준을 위반한 제품의 정보는 초록누리 사이트(http://ecolife.me.go.kr url)에 공개되며, 회수명령 대상 제품을 갖고 있는 소비자는 생산·수입업체의 고객센터나 구매처에서 교환 또는 환불을 받을 수 있다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중