Người lao động nước ngoài có thể sử dụng dịch vụ ‘Hỗ trợ giải quyết khiếu nại dân sự phức tạp’

국민권익위원회_혼합_상하2

Người lao động nước ngoài nếu có bức xúc về các khó khăn trong cuộc sống liên quan đến Luật pháp – Y tế – Phúc lợi xã hội, có thể nhận được hỗ trợ từ dịch vụ ‘Hỗ trợ giải quyết khiếu nại dân sự phức tạp’ tại Trung tâm toàn cầu Seoul – Seoul Global Center và Trung tâm hỗ trợ nguồn nhân lực người nước ngoài

Dịch vụ ‘Hỗ trợ giải quyết khiếu nại dân sự phức tạp’ là những khiếu nại dân sự khó giải quyết, do Ủy ban chống tham nhũng và Quyền lợi công dân Hàn Quốc (Anti-Corruption & Civil Rights Commission) tiếp nhận và xử lý.

 Sau khi xem xét tình hình liên quan của người lao động nước ngoài như thiếu năng lực đối thoại do rào cản ngôn ngữ, Ủy ban chống tham nhũng và Quyền lợi công dân Hàn Quốc đã đưa dịch vụ ‘Hỗ trợ giải quyết khiếu nại dân sự’ vào hoạt động nhằm giúp truyền tải những khó khăn của người lao động nước ngoài, dự đoán giúp giải quyết những khiếu nại của họ một cách hiệu quả hơn. 

Trong thời gian tới, Ủy ban chống tham nhũng và Quyền lợi công dân Hàn Quốc sẽ thực hiện khảo sát chuyên môn toàn diện hơn về các khó khăn liên quan đến vấn đề xuất nhập cảnh hoặc Y tế – phúc lợi – lao động – luật pháp của người lao động nước ngoài nhằm tìm kiếm phương án giải quyết, xử lý, quản lý các vấn đề này tích cực hơn nữa.

<이주노동자 민원은 ‘고충민원 도우미’ 활용>

이주노동자가 법률·행정·의료·복지 등 생활 속 고충민원이 있다면 외국인력지원센터와 서울글로벌센터의 ‘고충민원 도우미’에게 도움을 받으면 된다.

‘고충민원 도우미’가 해결하기 어려운 민원은 국민권익위원회(Anti-Corruption & Civil Rights Commission)가 접수해 처리한다.

국민권익위는 이주노동자의 소통 능력 부족 등의 사정을 감안해 ‘고충민원 도우미’가 이들의 애로사항을 대변하게 함으로써 이주노동자의 민원을 효율적으로 처리할 수 있을 것으로 내다봤다.

앞으로 국민권익위는 이주노동자의 출·입국 문제나 의료·복지·노동·법률문제 등 애로사항 전반에 대해 위원회의 전문적인 조사를 거쳐 처리·관리하는 등 적극적인 해결방안을 모색할 계획이다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중