មជ្ឈមណ្ឌលស្ថាបនិកអន្ដរជាតិទីក្រុងសេអ៊ូល៖ ទទួលចុះឈ្មោះស្ថាបនិកសហគ្រាសជនបរទេស

333មជ្ឈមណ្ឌលស្ថាបនិកអន្ដរជាតិសេអ៊ូលកំពុងទទួលស្ថាបនិកសហគ្រាសជនបរទេសដែលមានបំណងចូលរួមចំនួន២០ក្រុម។ មជ្ឈមណ្ឌលស្ថាបនិកអន្ដរជាតិសេអ៊ូលបានបណ្ដុះបណ្ដាលស្ថាបនិកសហគ្រាសជនបរទេសចំនួន៧៧មកពី៣៣ប្រទេសចាប់តាំងពីបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ២០១៦។

ក្រុមហ៊ុនដែលបានជ្រើសរើសអាចចូលដំណើរការក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលស្ថាបនិកអន្ដរជាតិសេអ៊ូលរយៈពេល១ឆ្នាំ ហើយឆ្លងកាត់ការវាយតំលៃអាចពន្យាររយៈដំណើរការបានរហូតដល់៣ឆ្នាំ។ សាលាក្រុងនឹងឧបត្ថម្ភដល់ក្រុងដែលបានចូលរួមរហូតដល់ដប់លានវ៉ុន ហើយផ្ដល់ក្រុមប្រឹក្សាជំនាញតម្រូវតាមប្រភេទនិមួយៗដូចជា ជំនាញបច្ចេកទេស ទីផ្សារ បើកក្រុមហ៊ុន និង អ្នកណែនាំ មេធាវី មេធាវីប៉ាតង់ គណនៃហិរញវត្ថុ ព្រមទាំង ទាក់ទងជាមួយ កម្មសិទ្ធិបញ្ញា និង ប្រព័ន្ធច្បាប់ផ្សេងៗដែលត្រូវការក្នុងបើកក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ។

ជនបរទេសដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េដែលជំនាញនិងចំណូលចិត្ដខ្លាំងហើយមានបំណងចង់ក្លាយជាស្ថាបនិកនោះនរណាក៏អាចចុះឈ្មោះបានដែរ។ កាលបរិច្ឆេទនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី២៨ ខែគុម្ភៈរហូតដល់ដល់ថ្ងៃទី៣០ខែមិនា ហើយអាចទាញយកពាក្យចុះឈ្មោះនៅគេហទំពរមជ្ឈមណ្ឌលស្ថាបនិកអន្ដរជាតិសេអ៊ូល (http://seoulgsc.com) រួចហើយបំពេញនិងប្រគល់ជាការស្រេច។ នៅថ្ងៃទី១៥ ខែ មិនា ម៉ោង ២រសៀលនឹងមានសន្និសិទពន្យល់នៅមជ្ឈមណ្ឌលស្ថាបនិកអន្ដរជាតិសេអ៊ូលនៅសា ខូវើឃីង ជាន់ទី៣។

서울글로벌창업센터가 입주할 외국인 창업기업 20개팀을 모집한다.

서울글로벌창업센터는 2016년 문을 연 이래 33개국 외국인 창업기업 77개를 육성했다.

선발된 기업은 서울글로벌창업센터1년간 입주할 수 있으며 심사를 통해 최대 3년까지 기간을 연장할 수 있다.

서울시는 입주 기업에게 최대 1천만원의 창업자금을 지원하고 기술·마케팅·법인설립 등 멘토링과 변호사·변리사·회계사 등으로부터 국내 창업에 필요한 특허·법률 등 분야별 맞춤형 컨설팅 서비스를 제공한다.

창업을 희망하고 열정과 기술력이 있는 국내 거주 외국인이라면 누구나 신청이 가능하다.

신청은 2월 28일부터 다음달 30일까지이고, 서울글로벌창업센터 홈페이지(http://seoulgsc.com)에서 신청서류를 내려 받아 작성·제출하면 된다.

3월 15일 오후 2시에는 글로벌창업센터 3층 코워킹홀에서 설명회가 개최된다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중