Гадаад ажилчид ‘Өргөдөл гомдол хүлээн авах үйлчилгээ’-г ашиглах

국민권익위원회_혼합_상하2

Гадаадын ажилчид тус улсад амьдрангаа хууль эрх зүй, эрүүл мэнд, халамжийн асуудлаар гомдол хүсэлт болон зөвлөгөө авах шаардлагатай бол Гадаад ажилчдыг дэмжих төвүүд болон Сөүл глобал төвийн ‘Өргөдөл гомдол хүлээн авах үйлчилгээ’-нд хандан тусламж дэмлэг авч болно.

Өргөдөл гомдол хүлээн авах үйлчилгээ нь шийдвэрлэхэд төвөгтэй гомдол хүсэлтийг Иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах хороо(Anti-Corruption & Civil Rights Commission)-нд гадаад иргэдийг төлөөлөн бүртгүүлнэ.

Гадаад ажилчдын хэлний бэрхшээлтэй байдал зэргийг харгалзан ‘Өргөдөл гомдол хүлээн авах’ үйлчилгээ тэднийг төлөөлөх болсноор гадаад ажилчдын өргөдөл гомдол аль болох нааштайгаар шийдвэрлэгдэнэ гэж Иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах хорооноос харж байна.

Цаашдаа ч Иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах хорооноос гадаад ажилчдад тулгарч буй тус улсын хилээр орж гарахтай холбоотой асуудал болон эрүүл мэнд, халамж, ажиллах, хууль эрх зүйн гэх зэрэг асуудлуудад мэргэжлийн судалгаа хийсний үндсэн дээр шийдэх арга замуудыг идэвхитэйгээр эрж хайх төлөвлөгөөтэй байна.

이주노동자가 법률·행정·의료·복지 등 생활 속 고충민원이 있다면 외국인력지원센터와 서울글로벌센터의 ‘고충민원 도우미’에게 도움을 받으면 된다.

‘고충민원 도우미’가 해결하기 어려운 민원은 국민권익위원회(Anti-Corruption & Civil Rights Commission)가 접수해 처리한다.
국민권익위는 이주노동자의 소통 능력 부족 등의 사정을 감안해 ‘고충민원 도우미’가 이들의 애로사항을 대변하게 함으로써 이주노동자의 민원을 효율적으로 처리할 수 있을 것으로 내다봤다.
앞으로 국민권익위는 이주노동자의 출·입국 문제나 의료·복지·노동·법률문제 등 애로사항 전반에 대해 위원회의 전문적인 조사를 거쳐 처리·관리하는 등 적극적인 해결방안을 모색할 계획이다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중