ទីក្រុងសេអ៊ូល៖ ឧបត្ថម្ភអោយមានកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ន និង ការការពារសិទ្ធដល់ជនអន្ដោសប្រវេសន៍និងជនភាសខ្លួន

333

ទីក្រុងសេអ៊ូលបានផ្ដល់ទីលំនៅបណ្ដោះអាសន្នដល់អ្នកមានដែលមិនមានទីលំនៅប្រកបដោយសុវត្តិភាពដូចជាជនអន្ដោសប្រវេសន៍និងជនភាសខ្លួនជាដើម។ នៅឆ្នាំ២០១៨នេះសាលាក្រុងក៏បានបំផុសបំផុលដល់បណ្ដាស្ថាប័ណ្ណឯកជនអំពីគ្រប់គ្រងទំលំនៅបណ្ដោះអាសន្ននិងការការពារសិទ្ធរបស់ជនអន្ដោសប្រវេសន៍និងជនភាសខ្លួនផងដែរ។

ក្នុងគម្រោងដែលផ្សព្វផ្សាយនោះមាន ការផ្ដល់ការការពារសិទ្ធិរបស់ជនអន្ដោសប្រវេសន៍និងជនភាសខ្លួន ការផ្ដល់ទីលំនៅបណ្ដោះអាសន្នដល់ជនអន្ដោសប្រវេសន៍និងជនភាសខ្លួន ហើយគម្រោងទាំងពីរនេះត្រូវផ្ដល់ជាថវិការ២រយលានវ៉ុន។

ចំពោះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ឬក៏ក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលមានការិយាល័យនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលដែលមានបំណងចង់ចូលរួមសកម្មភាពការពារសិទ្ធិនិងដំណើរការទីលំនៅបណ្ដោះអាសន្នដល់ជនអន្ដោសប្រវេសន៍និងជនភាសខ្លួននោះ អាចចុះឈ្មោះចូលរួមចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ ដល់ ថ្ងៃទី ២៨ ខែគុម្ភៈ។

សម្រាប់ពត៌មានលម្អិតអំពីគម្រោងនិងលំនាំក្រដាសដាក់ពាក្យអាចស្វែងរកមើលបាននៅគេហទំពរសាលាក្រុងសេអ៊ូល www.seoul.go.kr គេហទំពរហាន់អ៊ូលថារី www.mcfamily.or.kr និង គេហទំពរ គ្លប៊លសិនធើ global.seoul.go.kr

서울시가 거주가 불안정한 외국인 주민과 난민에게 임시거처를 제공하고, ‘2018년 외국인주민·난민 인권보호 및 쉼터운영’민간 사업자를 공모한다.

공모 분야는 외국인주민‧난민 인권보호 지원, 외국인주민‧난민 쉼터운영 지원 등 2개 분야로 총 2억 원을 지원한다.

외국인주민과 난민을 위한 인권보호 활동을 하거나 쉼터운영을 하며 서울에 사무소를 둔 비영리 민간단체 또는 법인은 2월 26일(월)~28일(수)까지 참가신청서를 접수하면 된다.

자세한 공모내용, 신청서 양식 등은 서울시 홈페이지(www.seoul.go.kr), 서울시 한울타리 홈페이지(www.mcfamily.or.kr), 서울글로벌센터 홈페이지(global.seoul.go.kr)에서 확인할 수 있다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중