ក្រសួងយុត្តិធម៌៖ កែប្រែគោលការណ៍ទិដ្ឋការ(វិសា)ដើម្បីទាក់ទាញនិស្សិតពូកែ

book-3044874_640

ក្រសួងយុត្ដិធម៌បានប្រាប់អោយដឹងកាលពីថ្ងៃទី២១ថា ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមិនានឹងកែប្រែគោលនយោបាយទិដ្ឋការដើម្បីទាក់ទាញធនធានដែលមកពីបរទេស។ សម្រាប់ខ្លឹមសារលម្អឹតមានដូចខាងក្រោម៖

បង្កើនការឧបត្ថម្ភនិស្សិតបរទេសឆ្នើម

-ពង្រីកវិសាសម្រាប់សិស្សបរទេសដែលធ្វើការនិងសិក្សា

: ក្រៅពីនិស្សិតដែលត្រូវបានឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េ ត្រូវពង្រីកចំនួននិស្សិតដែលបានជ្រើសរើសដោយរដ្ឋាភិបាលមកពីក្រៅប្រទេស និង និស្សិតសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ដ ដែលជ្រើសរើសដោយសាកលវិទ្យាល័យ

– អនុញាតិពិសេសសម្រាប់សកម្មភាពផ្សេងៗក្រៅពីសិទ្ធជានិស្សិតបរទេស

: អនុញាតិអោយនិស្សិតមានសិទ្ធធ្វើជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅតាមគ្រឹស្ថានដែលនៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលក្រៅពីសាលា ដែលខុសពីពេលមុនធ្លាប់ត្រូវបានអនុញាតិអោយមានសិទ្ធធ្វើជាអ្នកស្រាវជ្រាវតែនៅក្នុងសាលាប៉ុណ្ណោះ

ពង្រីកក្នុងការផ្ដល់ភាពងាយស្រួលអំពីការរស់នៅដល់និស្សិត

–  បង្កើតភាពទូលំទូលាយចំពោះមធ្យោបាយបញ្ជាក់សមត្ថភាពហិរញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន

: ទទួលស្គាល់ការបញ្ជាក់នូវការមានប្រាក់នៅក្នុងកុងធនាគារជាមធ្យមលើសពីមួយលានវ៉ុនក្នុងមួយខែសម្រាប់ដកលុយនិងដាក់លុយជាប្រចាំនៅក្នុងកុងធនាគារពេលចុះឈ្មោះធ្វើលេខកុងធនាគារ

– ផ្ដល់ការអនុវត្តន៍ច្បាប់ថ្មីៗចំពោះសមត្ថភាពហិរញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន

:  ផ្ដល់ការលើកលែងការបញ្ជាក់សមត្ថភាពហិរញវត្ថុចំពោះនិស្សិតដែលត្រូវបានផ្ដល់អាហាររូបករណ៍ដោយរដ្ឋាភិបាល និងនិស្សិតដែលជាជនរួមជាតិនៅក្រៅប្រទេសដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េជាមួយឪពុកម្ដាយ(រួមទាំងជីដូនជីតា)

ពង្រឹកការគ្រប់គ្រងអំពីការទាក់ទាញនិស្សិតនិង សាកលវិទ្យាល័យដែលទាក់ទាញ

–  ពង្រឹកលក្ខ័ណប្ដូរសិទ្ធវិសានិស្សិត 

: ជំនួសអោយមានកំណត់ការប្ដូរសិទ្ធវិសាអ្នកមកលេងរយៈពេលខ្លីទៅជាវិសានិស្សិតនៃប្រទេសចំនួន២១ប្រទេសដែលមានអ្នករស់នៅខុសច្បាប់ច្រើន គឺមានការអនុញាតិអោយសាកលវិទ្យាល័យឆ្នើមក្នុងការគ្រប់គ្រងនិស្សិតអាចចុះឈ្មោះប្ដូរវិសានិស្សិតបាន

– កំណត់ការបន្ដរយៈពេលស្នាក់នៅរបស់សិស្សសិក្សារៈពេលខ្លីដែលខ្វះភាពព្យាយាម

: មិនអោយបន្តរយៈពេលស្នាក់នៅចំពោះអ្នកមានអវត្តមាន៥០% ជំនួសការអនុញាតិអោយបន្ដរយៈពេលស្នាក់នៅ១ដងក្រោយពេលអោយសរសេរលិខិតបញ្ជាក់ហេតុផលនៃការអវត្តមានចំពោះអ្នកមានអវត្តមានក្រោម៧០% តែប្រសិនបើអ្នកមានអវត្តមានក្រោម៧០%ពីរដងជាប់គ្នានឹងមិនត្រូវអនុញាតិអោយបន្ដការស្នាក់នៅទេ

– ពង្រីកវិសាលភាពនៃការកំណត់វិសានៅតាមសាកលវិទ្យាល័យផ្អែកលើការវាយតំលៃការទទួលស្គាល់

:និស្សិតសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកមានការកំណត់ចេញវិសាអោយដែរ

– ជំរុញអោយមានការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីសិក្សាវគ្គខ្លីអោយមានជាប្រព័ន្ធនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យ

: ចំពោះអ្នកសិក្សាវគ្គខ្លីដែលមានវត្ដមានលើសពី៥០%នៅក្នុងកំឡុងពេលវិស្សមកាល នឹងត្រូវអនុញាតិអោយស្នាក់នៅត្រឹមមួយខែគត់គិតចាប់ពីពេលបញ្ចប់រយៈសិក្សា

អនុញាតិអោយមានកម្រិតនៃការងារម៉ោងផ្អែកតាមពិន្ទុសមត្ថភាពភាសាកូរ៉េ

 

– ង្រឹងការកំណត់ធ្វើការងារម៉ោងរបស់និស្សិត

: អ្នកសិក្សាវគ្គខ្លី ត្រូវមានភាសាកូរ៉េកម្រិត ២ឡើងទៅ និស្សិតសិក្សាកម្រិតពិសេស និង សិក្សាជំនាញ៤នៅសាកល២ឆ្នាំ ត្រូវមានភាសាកូរ៉េកម្រិត៣ឡើងទៅ និស្សិតសិក្សានៅសាកលជំនាញ៤ឆ្នាំបាន៣ឆ្នាំឡើងទៅ និង និស្សិតសិក្សាកម្រិត អនុ-បណ្ឌិត ត្រូវមានភាសាកូរ៉េ កម្រិត៤ឡើងទៅជាចាំបាច់

រៀបចំអោយមានច្បាប់ដែលសមរម្យចំពោញការអញ្ជើញគ្រួសារ

– រៀបចំអោយមានច្បាប់លម្អិតចំពោះការអញ្ជើញគ្រួសារឬប្ដីនិងប្រពន្ធ

: អនុញាតិអោយអញ្ជើញគ្រួសារចំពោះនិស្សិតដែលចូលមករស់នៅក្នុងប្រទេសបានរយៈពេល៦ខែ ហើយនៅពេលអញ្ជើងគ្រួសារមកត្រូវមានឯកសារបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីការបន្ថែមទីលំនៅដោយលែក និង សមត្ថភាពហិរញវត្ថុ(យ៉ាងហោចត្រូវមានចំណាយប្រចាំថ្ងៃ៧សែនវ៉ុនក្នុងមួយនាក់)

법무부가 해외 인재 유치 등을 위해 3월 1일부터 외국인 유학생 관련 비자제도를 개선한다고 21일 밝혔다. 주요 내용은 다음 표와 같다.

우수 유학생 유치 활성화 지원 – 일·학습 연계 유학비자 대상 확대

: 정부초청장학생 외 외국정부 선발 전액 장학생과 대학선발 이공계 장학생으로 대상 확대

– 유학생의 자격외 활동허가 특례 신설

: 교내 연구기관 등에 대해서만 허용했으나 교외 연구기관 중 정부출연연구기관의 학생연구원으로 자격외 활동 허용

유학생에 대한 체류편의

제공 확대

– 재정능력 입증 방식 다양화

: ‘주거래 은행계좌 등록 제도’ 도입, 규칙적 입출금 확인되고 월평균 1백만원 이상 잔고 유지하는 경우 증빙서류 인정

– 재정능력 적용 특례 규정 신설

: 정부초청장학생과 국내에서 부모(조부모 포함)와 함께 생활하는 재외동포 자녀가 유학 원할 경우 재정능력 입증의무 면제

유학생 및 유치대학에 대한 관리 강화 – 유학자격 변경 요건 강화

: 불법체류 다발 21개 국가 단기 방문자의 유학자격으로 체류자격 변경 제한하되, 유학생 관리 우수대학인 인증대학으로의 유학자격 변경 신청 허용

– 어학연수 불성실 참여자에 대한 체류기간 연장 제한

: 출석률 50% 미만인 경우 체류기간 연장 제한, 출석률 70% 미만인 경우는 사유서 요구 후 체류기간 연장 1회 허용하되, 2회 이상 연속 출석률 70% 미만인 경우는 체류기간 연장 제한

– 인증평가에 따른‘비자제한대학’범위 확대

: 석사과정도 비자발급 제한 대상에 포함

– 대학의 체계적인 어학연수과정 운영 유도

: 어학연수생의 방학기간이 수업 기간의 50%를 넘을 경우 어학 수업 종료 시점부터 1개월까지만 체류 허가

한국어 능력에 따른 시간제 취업 차등 허용 – 유학생 시간제 취업 제한 강화

: 어학연수생은 토픽 2급 이상, 전문학사 및 4년제 학사과정 2년까지는 토픽 3급 이상, 4년제 학사과정 3학년 이상 및 석·박사과정은 토픽 4급 이상 필수

가족초청 합리화 방안 마련 – 배우자 등 가족초청 세부 규정 마련

: 유학생 가족초청 요건을 입국 후 6개월 이상 체류자에 한해 허용하고, 초청 시 별도의 주거공간 확보와 재정능력(1인당 생활비 70만원 상당) 추가 입증 필요

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중