មធ្យោបាយធ្វើដំណើរទៅមើលការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅផ្យ៉ុងឆាង

999

ដើម្បីធ្វើដំណើរទៅមើលការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅផ្យ៉ុងឆាង គឺអាចធ្វើដំណើរតាមប្រភេទរថភ្លើងលឿនKTX និង ឡានក្រុងល្បឿនលឿន។

ប្រសិនបើធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងល្បឿនលឿនKTX គឺអាចធ្វើដំណើរបានចាប់ពីព្រលានយន្ដហោះអន្ដរជាតិអុីនឆុន ទៅដល់ស្ថានីយ កាំងលឹងដោយចំណាយរយៈពេល២ម៉ោង ហើយអាចចុះនៅស្ថានីយជីនប៊ូ និង ស្ថានីយកាំងលឹងដែលនៅកន្លែងប្រកួតកីឡាសំខាន់ៗ។ ប្រសិនបើធ្វើដំណើរតាមឡានក្រុងល្បឿនលឿ​ គឺអាចចុះនៅតាមកន្លែងប្រកួតនិមួយៗដោយអាចធ្វើដំណើរតាមចំណតឡានក្រុងដូចជា ចំណតហ្វុីងគេ ជីនប៊ូ ចុងសន់ ចាំងផ្យ៉ុង កាំងលឹងជាដើម។

ប្រសិនបើចុះនៅស្ថានីយឬចំណតដែលនៅជិតកន្លែងប្រកួតអាចជិះឡានដឹកអ្នកដំណើរចល័តបន្ដរហូតដល់កន្លែងប្រកួត។ ចំពោះឡានដឹកអ្នកដំនើរចល័តអ្ននណាក៏អាចជិះបានដោយឥតគិតថ្លៃដោយមិនចាំបាច់មានសំបុត្រចូលទស្សនាការប្រកួតឡើយ។

ប្រសិនជាចូលប្រើការណែនាំអំពីព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិកនៅផ្យ៉ុងឆាងនៅគេហទំពរផ្លូវការ ( https://www.pyeongchang2018.com/ko/spectator-guide/infrastructure ) និង កម្មវិធីនៅក្នុងទូរស័ព្ទស្មាត ‘ GO ផ្យ៉ុងឆាង ‘ គឺអាចដឹងអំពីមធ្យោបាយធ្វើដំណើរបានយ៉ាងងាយស្រួល

ហើយមួយវិញទៀតចំពោះនៅក្រុងសេអ៊ូលវិញមានឡានក្រុងបើកជាប្រចាំដោយឥតគិតថ្លៃពីសេអ៊ូលទៅផ្យ៉ុងឆាង និង ពីផ្យ៉ុងឆាងទៅសេអ៊ូល។ អ្នកដែលអាចប្រើប្រាសសេវានេះបាន ទាល់តែជាអ្នកមានសំបុត្រចូលទស្សនាការប្រកួត និង សំដែងឬ ការដាក់តាំងពិពណ៌ ហើយត្រូវតែចុះឈ្មោះជាសមាជិករួចហើយត្រូវកក់សំបុត្រទុកមុនតាមរយៈគេហទំពរទូរស័ព្ទ ‘ផ្យ៉ុងឆាង Eបឺស ( www.e-busnvan.co.kr ) ឬ កម្មវិធីទូរស័ព្ទ ‘eBUS&VAN’។

평창올림픽을 관람을 위한 대중교통편은 KTX와 고속버스 등이 있다.

KTX로는 인천공항에서 강릉역까지 2시간 이내에 이동이 가능하며, 주요 경기장 인근인 진부역과 강릉역에 내릴 수 있다.

고속버스는 경기장별로 하차 버스터미널인 횡계나 진부, 정선, 장평, 강릉 버스터미널로 이동이 가능하다.

경기장 인근 역과 터미널에 내렸다면 경기장까지는 셔틀버스를 이용하면 된다. 셔틀버스는 입장권 소지 여부와 상관없이 누구나 무료로 이용할 수 있다.

평창올림픽 공식 홈페이지의 안내문(https://www.pyeongchang2018.com/ko/spectator-guide/infrastructure 파란색 글씨에 링크 걸어주세요)과 스마트폰 애플리케이션 ‘Go 평창’을 이용하면 수월하게 교통편과 이동 경로를 확인할 수 있다.

한편, 서울시는 서울-평창·강릉 간 무료 셔틀버스를 운행한다.
경기와 공연, 전시 관람티켓 소지자가 대상이며, ‘평창e버스’(www.e-busnvan.co.kr 파란색 글씨에 링크 걸어주세요) 모바일 페이지나 애플리케이션 ‘eBUS&VAN’ 회원가입 후 사전예약을 해야 한다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google+ photo

Google+의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중