Сөүл хотын захиргаанаас Гадаад иргэдийн холбоодын соёлын үйл ажиллагааг 6 сая хүртэл воноор дэмжинэ.

seoul

Сөүл хотын захиргаанаас гадаад иргэдийн холбоодын үйл ажиллагаа, соёлын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, Солонгос иргэдэд бусад улс орны соёлтой танилцах боломж олгохын тулд ‘Гадаад иргэдийн холбоодын соёлын үйл ажиллагааны нээлттэй шалгаруулалт’ явуулж дэмжлэг үзүүлнэ. Үйл ажиллагааны нийт төсвийн 80% хүртэл, дээд хэмжээ нь 6 сая хүртэл вонын дэмжлэг олгоно.
Дэмжлэг авах хүрээ 2018 оны 3-р сараас 11 сар хүртэл зохиогдох Гадаад оюутан, Солонгос иргэнтэй гэр бүл болсон эмэгтэйчүүд, Гадаадын ажилчны гэх мэт гадаад иргэдийн холбоод болон ТББ-ын Сөүл хотод зохиогдох урлаг, спорт, хоол, үндэсний хувцасны гэх мэт соёлын үйл ажиллагаа байна. Хотын захиргаанаас улс бүрийн тэмдэглэлт өдөр болон үндэсний баярын өдрийн соёлын үйл ажиллагааг соёлын солилцоо, хамтын ажиллагаа, иргэдийн оролцоотой баяр болгон өргөжүүлэх боломжтой үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэхээр төлөвлөж байна.
Үйл ажиллагааны агуулга, хэрэгжүүлэх чадвар, үр дүн зэргийг харгалзан шалгаруулах бөгөөд дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагаа болон төсвийн хэмжээг баталж 3-р сарын дунд үед мэдэгдэнэ. Хамрагдах хүсэлтэй гадаад иргэдийн холбоод үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, холбооны танилцуулга, хамрагдах хүсэлтийн анкетыг бөглөн бүртгүүлнэ.
Хамрагдах хүсэлтийн маягт болон бусад мэдээллийг Сөүл хотын захиргааны (http://www.seoul.go.kr), Сөүл глобал төвийн (http://global.seoul.go.kr), Сөүл хотын Ханултари (http://www.mcfamily.or.kr ) вэб сайтаас авна уу.

서울시가 서울에 거주하는 외국인 주민들의 커뮤니티 활동과 문화행사를 활성화하고 시민들의 다양한 세계문화 체험의 기회를 마련하기 위한 ‘외국인 주민 커뮤니티 문화행사 공모’를 실시한다. 시는 선정된 행사에 행사경비 80% 이내에서 최대 600만원까지 지원한다.
지원 대상은 ’18년 3월부터 11월 중 유학생, 결혼이주 여성, 근로자 등 모든 외국인 주민 커뮤니티 및 민간단체 등이 서울에서 개최하는 음악·체육·음식·의상 등 문화행사다.
서울시는 개최국 국경절 기념행사, 민속·명절행사, 국가교류 협력행사 등을 중심으로 시민참여형 축제로 확대할 수 있는 행사를 중점 선정할 계획이다.
행사 내용, 실행 능력, 행사의 효과성 등을 심사해 지원 대상과 금액 등을 결정해 3월 중 결과를 발표한다.
신청을 희망하는 외국인 주민 커뮤니티 등은 신청서, 행사 세부계획서, 커뮤니티 소개서를 작성해 접수하면 된다.
신청서 양식 등은 서울시 홈페이지(http://www.seoul.go.kr), 서울 글로벌센터 홈페이지(http://global.seoul.go.kr), 서울시 한울타리 홈페이지(http://www.mcfamily.or.kr)에서 확인할 수 있다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중