ប្រាក់ធានារ៉ាប់រងត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតដែលពលករបរទេសមិនបានទៅទទួលមានចំនួន១១២អក់វ៉ុន

money-2724241_640

យោងតាមការសិក្សាបានសង្កេតឃើញថាប្រាក់ធានារ៉ាប់រងដែលពលករបរទេសបានចុះឈ្មោះពេលចូលមកប្រទេសកូរ៉េហើយមិនបានទៅទទួលនោះមានចំនួនរហូតដល់១១២អក់វ៉ុនគិតមកដល់ឆ្នាំ២០១៧។

បើយោងតាមកាសែតមូនហ្វាអុីលប៉ូ ពលករដែលមកតាមទិដ្ឋាការការងារតាមដំណើរកំសាន(H2)និងទិដ្ឋាការការងារមិនត្រូវការជំនាញ(E9)ដែលបានចុះឈ្មោះជាចាំបាច់នៅពេលចូលមកប្រទេសកូរ៉េដើម្បីទទួលធានារ៉ាប់រងពេលត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតនិងធានារ៉ាប់រងឧបត្ថមត្រឡប់ទៅវិញមានចំនួន ២៣,៤៣៦ដែលស្មើនិងទឹកប្រាក់១១២អក់វ៉ុនដែលមិនបានទៅទទួល។

ពលករបរទេសដែលមកធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េហើយត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញត្រូវតែទៅចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលយកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងនៅឯព្រលានយន្ដហោះឬនៅតាមកន្លែងចេញដំណើរជាដើមមុនពេលត្រឡប់ទៅវិញ។ ហើយបើសិនជាមិនបានទទួលប្រាក់ធានារ៉ាប់រងនៅប្រទេសកូរ៉េនោះទេ ត្រូវតែទទួលប្រាក់ធានារ៉ាប់រងតាមរយៈទីស្នាក់ការដែលបានបញ្ជូនពលករ។ ចំពោះអាណាប័ណ្ណទទួលធានារ៉ាប់រងដែលផុតកំណត់ទទួលប្រាក់ធានារ៉ាប់រងនោះ នឹងត្រូវផ្ទេរទៅអោយទីស្នាក់ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សប្រទេសកូរ៉េ ហើយទីស្នាក់ការស្វែងរកម្ចាស់ធានារ៉ាប់រងដើម្បីផ្ដល់ជូន ហើយចំពោះពលករដែលកំពុងស្នាក់នៅដោយខុសច្បាប់ក៏អាចទទួលបានពេលណាក៏បានបើសិនជាបានចុះឈ្មោះសុំទទួលនោះ។

한국에 들어온 이주노동자가 가입하고 찾아가지 않은 보험금이 2017년까지 112억원에 달하는 것으로 파악됐다.

문화일보(The Munhwa Ilbo)의 보도에 따르면 방문취업(H2)과 비전문취업(E9) 비자로 입국한 이주노동자들이 의무 가입하는 출국만기보험과 귀국비용보험 중 2만3436건, 112억여원을 찾아가지 않았다.

이주노동자는 출국 전 신청해 공항 등 출국장에서 보험금을 수령해야 한다. 한국에서 받지 못했다면 현지 송출기관을 통해서 받아야 한다. 보험 시효가 지난 보험금은 산업인력공단(Human Resources Development Service of Korea))이 넘겨받아 주인을 찾아주고 있으며, 불법체류 이후에도 신청하면 언제든 받아 갈 수 있다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중