បន្ទប់ថ្វាយបង្គំចល័តសាសនាមូស្លីមត្រូវបរាជ័យព្រោះសាសនាប្រូតេស្ដង់ប្រឆាំង

222

គម្រោងសាកល្បងដាក់អោយប្រើប្រាស់បន្ទប់ថ្វាយបង្គំចល័តសាសនាមូស្លីមនៅខេត្តកាំងវ៉ុនដូត្រូវបរាជ័យ។ អង្គការទេសចរណ៍កូរ៉េ(Korea Tourism Organization, KTO) បានរៀបចំគម្រោងដាក់អោយប្រើប្រាស់បន្ទប់ថ្វាយបង្គំសាសនាមូស្លីមដើម្បីរក្សាភ្ញៀវទេសចរណ៍មូស្លីមជាមួយនិងកីឡាករចូលរួមប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនិងភ្ញៀវទស្សនាការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកដែលប្រព្រឹត្ដនៅខេត្តផ្យុងឆាំង។

នៅពេលដែលដំណឹងនេះបានផ្សព្វផ្សាយភ្លាម នៅតាមបណ្ដាញអនឡាញក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកអភិរក្សនិយមសាសនាប្រូតេស្តង់បានផ្សព្វផ្សាយសារដោយភ្ជាប់ជាមួយខ្លឹមសារដូចជា ‘ ដាច់ខាតត្រូវតែទូរស័ព្ទទៅតវ៉ាជាមួយអង្គការទេសចរណ៍និងខេត្តកាំងវ៉ុនចំពោះការរៀបចំគម្រោងដាក់អោយប្រើប្រាស់បន្ទប់ថ្វាយបង្គំចល័តសាសនាមូស្លីម។ បើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតវ៉ុនញូស(1news)បានអោយដឹងថាសារប្រឆាំងនិងគម្រោងនេះមានដូចជា ‘សាសនាមួយផលប្រយោជន៍ម៍យ’, ‘ត្រូវដាក់ព្រំដែនកំណត់ជាមួយអ្នកលិទ្ធិនិយមមូស្លីម’ជាដើម។

អ្នកតំណាងអង្គការទេសចរណ៍កូរ៉េបានធ្វើការបង្ហាញថា មានការព្រមព្រៀងជាមួយខេត្តកាំងវ៉ុនដូរក្នុងគម្រោងសាកល្បងអោយមានបន្ទប់ថ្វាយបង្គំមូស្លីមចល័តក្នុងកំឡុងពេលប្រកួតកីឡាអូឡាំពិក ប៉ុន្ដែត្រូវបានផ្អាកទៅវិញដោយសារតែមានការប្រឆាំងពីសំណាក់ក្រុមអភិរក្សនិយមសាសនាប្រូតេស្ដង់។

강원도 강릉에서 시범 운영 예정이던 무슬림 이동 기도실 설치 계획이 무산됐다.

한국관광공사(Korea Tourism Organization, KTO)는 무슬림 관광객 유치와 함께 평창올림픽을 찾는 무슬림 선수와 관람객을 위해 기도실을 운영하기로 계획을 세웠다.

이 내용이 알려지자 온라인에서 보수 개신교인을 중심으로 ‘관광공사와 강릉시에 무슬림 이동식 기도실 설치에 항의 전화를 하자’는 내용의 메시지가 확산됐다. 뉴스1(News1)의 보도에 따르면, 반대 명분으로는 ‘특정 종교 특혜’, ‘근본주의 무슬림 경계’ 등이었다.

한국관광공사 관계자는 “강릉시와 협의해 올림픽 동안 이동식 기도실을 시범 운영하려고 했으나 보수 개신교의 항의가 많아 접기도 했다”고 밝혔다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중