ទីក្រុងសេអ៊ូល៖ ឧបត្ថម្ភ៦លានវ៉ុនដល់កម្មពិធីបុណ្យវប្បធម៌សមាគមន៍បរទេសនៅក្នុងប្រទេស

seoul

សាលាក្រុងសេអ៊ូលបានដាក់ដំណើរការការប្រកាសអំពី ‘ប្រកាសដំណឹងកម្មពិធីបុណ្យវប្បធម៌សមាគមន៍ជនបរទេសរស់នៅក្នុងប្រទេស’ដើម្បីរៀបចំគម្រោងស្វែងយល់អំពីវប្បធម៌សាកលលោកផ្សេងៗដល់ពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងទីក្រុង និងពង្រីកកម្មពិធីបុណ្យវប្បធម៌និង សកម្មភាពសមាគមន៍ជនបរទេសដែលកំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូល។ ការចំណាយទៅលើកម្មពិធីបុណ្យដែលសាលាក្រុងបានកំណត់ក្នុងចំនួន៨០% គឺឧបត្ថម្ភរហូតដល់៦លានវ៉ុន។ ចំពោះអ្នកដែលអាចទទួលបានការឧបត្ថម្ភនោះគឺការរៀបចំកម្មពិធីបុណ្យវប្បធម៌ទាក់ទងនិងតន្រ្ដី កីឡា ម្ហូបអាហារ សំលៀកបំពាក់ និង សមាគមន៍ឯកជន ជាដើម ដែលប្រព្រឹត្ដនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលក្នុងកំឡុងខែមីនាដល់ខែវិច្ឆកាឆ្នាំ២០១៨។

សាលាក្រុងសេអ៊ូលគម្រោងជ្រើសរើសកម្មពិធីបុណ្យដោយដោយផ្ដោតលើកម្មពិធីបុណ្យដែលអាចពង្រីកជាបុណ្យដែលអោយប្រជាជនក្នុងក្រុងអាចចូលរួមបានដូចជា កម្មពិធីបុណ្យរំលឹកបូរណភាពទឹកដី បុណ្យប្រពៃណីយ បុណ្យផ្លាស់ប្ដូររវាងប្រទេសនិងប្រទេស របស់ប្រទេសដែលបានរៀបចំពិធីបុណ្យ។ ចំពោះការឧបត្ថម្ភនោះនឹងមានការវាយតម្លៃទៅលើសមត្ថភាពដំណើរការកម្មពិធីបុណ្យ ប្រសិទ្ធភាពកម្មពិធីបុណ្យ ហើយសម្រាប់ការសំរេចផ្ដល់ចំនួនទឹកប្រាក់ឧបត្ថម្ភនិងអ្នកដែលត្រូវទទួលការឧបត្ថម្ភនឹងប្រកាសនៅកំឡុងខែមីនា។

សមាគមន៍ជនបរទេសដែលមានបំណងចុះឈ្មោះអាចចុះឈ្មោះដោយសរសេរពាក្យចុះឈ្មោះ គម្រោងលំអិតនៃកម្មពិធីបុណ្យ សេចក្ដីណែនាំនៃសមាគមន៍ជាដើម។

ពាក្យចុះឈ្មោះអាចរកមើលបាននៅតាមគេហទំពរ សាលាក្រុងសេអ៊ូល (http://www.seoul.go.kr), គេហទំពរមជ្ឈមណ្ឌលសាកលនៃទីក្រុងសេអ៊ូល (http://global.seoul.go.kr), គេហទំពរ ហាន់អ៊ូលថារី ទីក្រុងសេអ៊ូល (http://www.mcfamily.or.kr)

서울시가 서울에 거주하는 외국인 주민들의 커뮤니티 활동과 문화행사를 활성화하고 시민들의 다양한 세계문화 체험의 기회를 마련하기 위한 ‘외국인 주민 커뮤니티 문화행사 공모’를 실시한다. 시는 선정된 행사에 행사경비 80% 이내에서 최대 600만원까지 지원한다.

지원 대상은 ’18년 3월부터 11월 중 유학생, 결혼이주 여성, 근로자 등 모든 외국인 주민 커뮤니티 및 민간단체 등이 서울에서 개최하는 음악·체육·음식·의상 등 문화행사다.

서울시는 개최국 국경절 기념행사, 민속·명절행사, 국가교류 협력행사 등을 중심으로 시민참여형 축제로 확대할 수 있는 행사를 중점 선정할 계획이다.

행사 내용, 실행 능력, 행사의 효과성 등을 심사해 지원 대상과 금액 등을 결정해 3월 중 결과를 발표한다.

신청을 희망하는 외국인 주민 커뮤니티 등은 신청서, 행사 세부계획서, 커뮤니티 소개서를 작성해 접수하면 된다.
신청서 양식 등은 서울시 홈페이지(http://www.seoul.go.kr), 서울 글로벌센터 홈페이지(http://global.seoul.go.kr), 서울시 한울타리 홈페이지(http://www.mcfamily.or.kr)에서 확인할 수 있다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중