កំណើននិស្សិតបរទេសឡើងដល់១៨.៨% នៅឆ្នាំ២០១៧

people-2562626_640

កាលពីឆ្នាំ២០១៧អាចកំណត់បានថាជាឆ្នាំដែលចំនួននៃនិស្សិតបរទេសកើនឡើងច្រើនជាងឆ្នាំណាៗទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ។ បើយោងតាមលទ្ធផលសិក្សារបស់វិទ្យាស្ថានសិក្សាអន្ដរជាតិជាតិដែលស្ថិតក្រោមក្រសួងអប់រំដែលចុះផ្សាយដោយកាសែតយ៉ុនហាប់កាលពីខែឧសភាបានអោយដឹងថា គិតត្រឹមខែមេសាឆ្នាំមុនចំនួននិស្សិតបរទេសកំពុងសិក្សានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េមានចំនួន១២៣,៨៥៨នាក់ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ២០១៦បានកើនឡើង១៨.៨%។ និស្សិតដែលកំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រមានចំនួន៧២,០៣២នាក់ ហើយនិស្សិតដែលកំពុងសិក្សាកម្រឹតក្រោមបរិញ្ញាបត្រមានចំនួន៥១,៨២៦នាក់។

និស្សិតដែលមកសិក្សាតាមបណ្ដាប្រទេសរួមមាន ចិន(៦៨,១៨៤នាក់/៥៥.១%), វៀតណាម(១៤,៦១៤នាក់/១១.៨%), មុងហ្គោលី(៥,៣៨៤នាក់/៤.៣%), ជប៉ុន(៣,៨២៨នាក់/3.0%), អាមេរិក(២,៧៦៧នាក់/២.២%), អ៊ូជីបេកហ្គីស្ថាន(២,៧១៦នាក់/២.២%), តៃវ៉ាន់(២,១៩៥នាក់/១.៨%), បារាំង(១,៣៤៤នាក់/១.១%), ឥណ្ឌូណេសុី(១,៣៣៤នាក់/១.១%), ម៉ាឡេសុី(១,១៧៧នាក់/១.០%)។

ក្នុងចំណោមនិស្សិតបរទេសទាំងអស់ ៥៧.៥%កំពុងសិក្សានៅតាមបណ្ដាសាកលវិទ្យាល័យក្នុងក្រុង, ១៣.៨%នៅតាមខេត្តក្នុងតំបន់ឈុងឆុង, ៩.៧%នៅតាមតំប់ក្យុងណាំដូចជា​ ទីក្រុងប៊ូសាន·ខេត្តអ៊ូលសាន, ៩.៥% នៅតាមតំបន់ក្យុងប៊ូកដូចជា ខេត្តកាំងវ៉ុន·ដេគូ និង នៅតាមតំបន់ហូណាំ·តំបន់ជេជូមានចំនួន ៩.៣%ជាដើម។ ចំពោះជំនាញសិក្សាតាមកម្រឹតសិក្សារបស់និស្សិតមានចំនួនដូចខាងក្រោម៖

  • កម្រឹតបរិញ្ញាបត្របណ្ឌិត៖ ជំនាញបច្ចេកទេស ៣៦%, អក្សរសាស្រ្ដនិងមនុស្សសាស្រ្ដ ៣៤%, វិទ្យាសាស្រ្ដ ១៨%, សិល្បះនិងតន្រ្ដី ៨%, វេជ្ជសាស្រ្ដ ៤%
  • កម្រឹតអនុបណ្ឌិត៖ ជំនាញអក្សរសាស្រ្ដនិងមនុស្សសាស្រ្ដ ៧១%, បច្ចេកទេស ១៤%, វិទ្យាសាស្រ្ដ ៧%, សិល្បះនិងតន្រ្ដី ៧%, វេជ្ជសាស្រ្ដ ១%
  • កម្រឹតបរិញ្ញាបត្រ៖ ជំនាញអក្សរសាស្រ្ដនិងមនុស្សសាស្រ្ដ ៦៩%, បច្ចេកទេស ១៤%, សិល្បះនិងតន្រ្ដី ១១%, វិទ្យាសាស្រ្ដ ៦%

2017년 한국 내 외국인 유학생 증가율이 역대 최고를 기록한 것으로 나타났다.

2월 5일 연합뉴스의 교육부 산하 국립국제교육원 분석 결과 보도에 따르면, 지난해 4월 기준 국내 외국인 유학생은 123,858명으로 2016년 4월 대비 18.8% 증가했다. 학위과정을 밟고 있는 유학생은 72,032명이었고 51,826명은 비학위과정에 다니고 있다.

출신국은 중국(68,184명/55.1%), 베트남(14,614명/11.8%), 몽골(5,384명/4.3%), 일본 3,828명, 3.0%), 미국(2,767명/2.2%), 우즈베키스탄(2,716명/2.2%), 대만(2,195명/1.8%), 프랑스(1,344명/1.1%), 인도네시아(1,334명/1.1%), 말레이시아(1,177명/1.0%) 순이다.

유학생의 57.5%가 수도권 대학에 다니고 있으며 충청권 13.8%, 부산·울산·경남권 9.7%, 강원·대구·경북권 9.5%, 호남·제주권 9.3% 등이었다.

학위 과정별 유학생의 전공 비율은 다음과 같다.

  • 박사과정 : 공학계 36%, 인문사회계 34%, 자연과학계 18%, 예체능계 8%, 의학계 4%
  • 석사과정 : 인문사회계 71%, 공학계 14%, 자연과학계 7%, 예체능계 7%, 의학계 1%
  • 학사과정 : 인문사회계 69%, 공학계 14%, 예체능계 11%, 자연과학계 6%

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중