ការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅផ្យ៉ុងឆាង បានរៀបចំ​ “អាហារហាលា”សម្រាប់កីឡាករមូស្លីម

AKR20180129051900030_AKR20180129051900030_01_i

កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែមករាបានប្រកាសអោយឃើញថានៅក្នុងអាហារពិលោកនៅឯខេត្តផ្យ៉ុងឆាងបានពង្រីកការទទួលស្គាល់អាហារហាលានៅកន្លែងអាហារដ្ឋានរបស់កីឡារករ។​ សម្រាប់កន្លែងអាហារហាលានៅកន្លែងអាហារដ្ឋានកីឡាករត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីមជ្ឈមណ្ឌលសមាគមន៍អុីស្លាមប្រចាំប្រទេសកូរ៉េ(KMF)។

KMFគឺជាសមាគមន៍ដែលបានទទួលការអនុញាតិជាផ្លូវការសម្រាប់ការទទួលស្គាល់អាហារហាលាដែលផ្ដល់ដោយក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិអុីស្លាមនៅប្រទេសម៉ាឡេសុី។ ហើយសម្រាប់អាហារហាលានេះដែរ ត្រូវបានវាយតម្លៃខ្ពស់ទៅទីកន្លែងសម្រាប់ចំអិន ការគ្រប់គ្រងចានឆ្នាំងដោយបានដាក់នៅដោយលែកដើម្បីមិនអោយចូលជាមួយអាហារដទៃ។

អាហារពិភពលោកថ្មីបានអញ្ជើញចុងភៅជំនាញអាហារហាលាមកពីប្រទេសម៉ាឡេសុីផ្ទាល់ដើម្បីដំណើរការកន្លែងអាហារដ្ឋានហាលារយៈពេល២៤ម៉ោង។

1월 29일, 신세계푸드는 평창 선수촌 식당의 할랄 인증을 획득했다고 밝혔다.

선수촌 식당 할랄푸드존은 한국이슬람교중앙회(KMF)의 할랄 인증을 받았다. KMF는 말레이시아 이슬람발전부(JAKIM)로부터 할랄 인증에 대한 공식 승인을 받은 기관이다.

별도의 조리공간 확보와 식기 세척공간 운영, 일반식과 겹치지 않게 구성한 배식 장소 등이 좋은 평가를 받았다.

신세계푸드는 24시간 동안 할랄푸드존을 운영하기 위해 전문 셰프를 말레이시아에서 직접 초청했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중