Người lao động nước ngoài phải tiến hành quyết toán cuối năm đến cuối tháng 2

calculator-385506_640

Người nước ngoài có phát sinh thu nhập lao động đều phải tiến hành quyết toán cuối năm không phân biệt quốc tịch, thời gian cư trú hay quy mô thu nhập. 

Lịch trình, cách thức quyết toán cuối năm, các hạng mục khấu trừ  dành cho lao động người nước ngoài gần như là tương đồng với người lao động Hàn Quốc.

Tuy vậy, cũng cần lưu ý thêm những trường hợp ngoại lệ về thuế chỉ dành riêng cho người nước ngoài, hoặc các hạng mục khấu trừ không áp dụng cho người nước ngoài.

■   Các ngoại lệ về đánh thuế áp dụng riêng cho người nước ngoài

–  Thu thuế theo thuế suất đơn 19%:  Lao động là người nước ngoài có thể lựa chọn quyết toán cuối năm dùng cách tính mức thuế áp dụng thuế suất đơn 19% trên mức lương năm trong vòng 5 năm tính từ ngày cung cấp lao động, làm việc đầu tiên tại Hàn Quốc (Bao gồm cả thu nhập được miễn thuế) 

– Chuyên viên kỹ thuật nước ngoài:  Trong trường hợp hội đủ các điều kiện như đã ký kết hợp đồng đưa công nghệ kỹ thuật máy móc vào Hàn Quốc, hoặc đang làm việc với tư cách chuyên viên nghiên cứu của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, người lao động nước ngoài có thể được miễn giảm 50% thuế thu nhập cho khoản thu nhập lao động phát sinh trong hai năm.

– Giáo viên giảng dạy ngôn ngữ là người bản địa: Trong điều khoản về truy thu thuế do Hàn Quốc phê duyệt, với những công dân nước ngoài đến từ các quốc gia có quy định miễn thuế cho giáo viên (hoặc giáo sư), nếu đến nghiên cứu, làm việc tại Hàn Quốc sẽ được miễn thuế thu nhập liên quan đến giảng dạy hoặc nghiên cứu trong một khoản thời gian quy định (thông thường là trong 2 năm)

■  Hạng mục không áp dụng đối với người nước ngoài

 Khấu trừ vốn nhà đất, khấu trừ tiền nộp tiết kiệm định kỳ để mua nhà, khấu trừ tiền thuê nhà theo tháng

■  Lịch trình quyết toán cuối năm chủ chốt

– Chuẩn bị hồ sơ chứng minh các khoản khấu trừ thu nhập và nộp đơn kê khai thu nhập(Người lao động→Công ty): 2018.01.20~02.28

– Cấp phát hóa đơn truy thu nguồn gốc thu nhập cho quyết toán cuối năm(Công ty→Người lao động): 2018.1.20~02.28

–  Đơn kê khai tình hình thực hiện truy thu nguồn gốc thu nhập và nộp bảng kê chi tiết các khoản chi trả (Công ty→Tổng cục thuế Hàn Quốc): ∼2018.03.12

Để người lao động nước ngoài có thể dễ dàng hiểu rõ hơn về quyết toán cuối năm, Tổng cục thuế Hàn Quốc cũng hỗ trợ dịch vụ hướng dẫn đa dạng như tổng đài tư vấn chuyên biệt cho người nước ngoài (☎ 1588-0560) và các hỗ trợ khác.

<외국인 근로자, 2월 말까지 연말정산 해야>

한국에서 근로소득이 있으면 국적이나 체류기간, 소득 규모에 관계없이 연말정산을 해야 한다.

외국인 근로자의 연말정산 일정과 방식, 공제 항목은 한국인 근로자와 대부분 동일하다.

다만, 외국인에게만 적용되는 조세특례와 적용되지 않는 공제항목을 살펴봐야 한다.

■ 외국인에게만 적용되는 과세특례

– 19% 단일세율 과세 : 한국에서 최초 근로를 제공한 날부터 5년간 연간 급여(비과세소득 포함)의 19% 단일세율로 세액을 계산하여 정산하는 것을 선택할 수 있다.

– 외국인 기술자 : 엔지니어링 기술도입 계약 체결 또는 외국인 투자기업의 연구원으로 근무하는 등 요건을 충족하는 경우, 2년간 발생한 근로소득에 대하여 소득세의 50%를 감면한다.

– 원어민 교사 : 한국이 체결한 조세조약 중 교사(교수) 면세조항이 있는 국가의 거주자가 국내에 입국하여 일정 기간(대부분 2년) 동안 받는 강의·연구 관련 소득세는 면제된다.

■ 외국인 적용 제외 항목

주택자금 공제, 주택마련저축 납입액 공제, 월세액 공제

■ 연말정산 주요 일정

– 소득공제 증명자료 준비 및 신고서 제출(근로자→회사): 2018.01.20~02.28

– 연말정산 원천징수영수증 발급(회사→근로자): 2018.1.20~02.28

– 원천징수이행상황신고서 및 지급명세서 제출(회사→국세청): ∼2018.03.12

국세청은 외국인 근로자가 연말정산을 쉽게 이해할 수 있도록 외국인 전용 상담전화(☎ 1588-0560) 등 다양한 안내 서비스를 제공하고 있다.

영문 안내책자

영문 연말정산 자동계산 프로그램

인터넷 상담

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중