ការចំណាយប្រចាំថ្ងៃរបស់ជនបរទេសនៅទីក្រុងសេអ៊ូលស្ថិតនៅលេខរៀងទី១១ទូទាំងពិភពលោក

share-price-1013627_640

នៅឆ្នាំ២០១៧ ការចំណាយប្រចាំថ្ងៃរបស់ជនបរទេសដែលកំពុងរស់នៅទីក្រុងសេអ៊ូលស្ថិតនៅលេខរៀងទី១១ក្នុងចំណោមទីក្រុង២៦២ទូទាំងពិភពលោក នេះគឺជាការកើនឡើងមួយកម្រិតទៀតកាលពីឆ្នាំ២០១៦។ បើយោងតាមឯកសារបង្ហាញរបស់ភ្នាក់ងារផ្ដល់យោបល់ធនធានមនុស្សសាកលលោកដែលហៅកាត់ថា ECA កាលពីថ្ងៃទី២១ ខែមករា កន្លងទៅនេះបានអោយដឹងថា ប្រទេសដែលមានការចំណាយប្រចាំថ្ងៃខ្ពស់របស់ជនបរទេស មានដូចជា ទីក្រុងលូនដា ប្រទេសអាំងកូលឡា និង ទីក្រុងខាដធំ ប្រទេសស៊ូដង់ ដែលស្ថិតនៅលេខរៀងទី២ ទូទាំងពិភពលោកកាលពីឆ្នាំមុន។

ចំពោះនៅតំបន់អាសុីប៉ាសុីហ្វិកវិញ ទីក្រុងតូក្យ៉ូស្ថិតនៅលេខរៀងទី១ ពីរឆ្នាំជាប់គ្នា ទីក្រុងហុងកុងបានកើនឡើងពីលេខរៀងទី៥មកលេខរៀងទី២។ ទីក្រុងសេអ៊ូលបានឡើងទៅលេខរៀងទី៦ទៅលេខរៀងទី៣កាលពីឆ្នាំ២០១៦ ហើយប្រទេសសីង្ហបូរីនិងទីក្រុងប៊ូសានបានរក្សាលេខរៀងរបស់ខ្លួននៅទី៩ និង ទី១០។ ភ្នាក់ងារ ECA បានស្រាវជ្រាវអំពីលំដាប់លេខរៀងសម្រាប់ការចំណាយប្រចាំថ្ងៃរបស់ជនបរទេសប្រចាំទីក្រុងនិមួយៗអស់រយះពេល៤៥ឆ្នាំ សម្រាប់ចែកចាយពត៌មានលើការចំណាយរបស់បុគ្គលិកនៅពេលក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនទៅបំពេញការងារនៅក្រៅប្រទេស។

ការស្រាវជ្រាវគឺផ្ដោតទៅលើការចំណាយរបស់ជនបរទេសដែលកំពុងរស់នៅទីនោះ ពេលទិញឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ, ម្ហូបអាហារ, សំលៀកបំពាក់, ភាសជ្ជះ ជាដើម ចំពោះអីវ៉ាន់ប្រើប្រាស់និងតម្លៃសេវ៉ា, ថ្លៃជួលផ្ទះនិង តម្លៃរថយន្ដព្រមទាំងថ្លៃសិក្សានោះមិនរាប់បញ្ចូលក្នុងការស្រាវជ្រាវនោះទេ។

<서울 ‘외국인 생활물가’ 세계 11위>

2017년 서울에 거주하는 외국인 생활비는 전 세계 262개 도시 중 11위로 2016년보다 1계단 상승했다.

1월 21일 글로벌 인력자원 컨설팅업체인 ECA 인터내셔널이 발표한 자료에 따르면 지난해 외국인 생활물가가 가장 높은 곳은 앙골라 루안다. 수단 카르툼이 2위였다.

아시아·태평양 지역에선 일본 도쿄가 2년 연속 1위를 유지했고, 홍콩은 5위에서 2위로 상승했다. 서울은 2016년 6위에서 3위로 올라섰다. 싱가포르와 부산은 각각 9위와 10위를 유지했다.

ECA는 기업이 해외에 직원을 파견할 때 드는 비용 정보를 제공하기 위해 45년간 도시별 외국인 생활물가 순위를 조사해왔다.

조사 대상은 외국인들이 살면서 구입하는 생필품, 식품, 의류, 주류 등 각종 소비재와 서비스 물가이며, 주택 임대료와 자동차 가격, 학비 등은 조사 대상에서 제외된다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중