បើសិនជាដៃនិងជើងរបស់អ្នកត្រជាក់, មិនគួរទុកវាចោលឡើយ

mittens-1177211_960_720

ដៃនិងជើងគឺជាផ្នែកដែលឆាប់ទទួលភាពត្រជាក់ខ្លាំងនៅក្នុងអាកាសធាតុត្រជាក់។ ដោយសារតែប្រព័ន្ធឈាមរួញតូចធ្វើអោយឈាមរត់មិនបានល្អនៅតាមដៃនិងជើងក៏ដូចជាផ្នែកខាងចុងនៃរាងកាយកើតជំងឺត្រជាក់ដៃនិងជើង។ វាជាជំងឺម៉្យាងកើតឡើងញឹកញាប់ ប៉ុន្ដែបើសិនជាមិនខ្វាល់ខ្វាយនោះវាអាចកើតជាជំងឺបាន។ បើកំដៅក្នុងខ្លួនធ្លាក់ចុះ ភាពស៊ាំនិងជំងឺក្នុងខ្លួនធ្លាក់ចុះ អាចបណ្ដាលអោយមានជំងឺភ្លេចភ្លាំង, ជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលដោយសារប្រព័ន្ធឈាមក្នុងខួរក្បាលរួមតូច។

បើសិនជាចង់បំបាត់ភាពត្រជាក់ដៃនិងជើង ត្រូវតែបង្កើនការហាត់ប្រាណដើម្បីដុតរំលាយអាហារក្នុងរាងកាយ។ នៅពេលចេញក្រៅ គួរដើរនៅកន្លែងដែលមានពន្លឺថ្ងៃ និង ពាក់ស្រោមដៃឬមួក និង គ្រឿងបិទត្រចៀកជាដើមអាចបញ្ជៀសភាពត្រជាក់ដែលជាការអាចកាត់បន្ថយការកើតមានជំងឺបាន។

손과 발은 추운 날씨에 특히 더 차가워지는 부위다. 혈관 수축으로 손이나 발 같은 말초 부위까지 피가 잘 안 통해 생기는 수족냉증 탓이다.

흔한 질환이지만 그냥 넘기다가는 병을 키울 수도 있다. 체온이 낮으면 면역력이 떨어지고 뇌혈관 수축으로 인한 뇌졸중, 치매 가능성도 커진다.

수족냉증을 없애려면 운동으로 신진대사를 높여야 한다. 외출을 하면 햇빛이 비치는 쪽으로 걷고 장갑이나 모자, 귀마개 등을 착용해 최대한 추위에 노출되지 않는 게 증상 완화에 도움이 된다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중