តម្លៃផ្ទះមធ្យមទូទាំងប្រទេស ឡើងហួស ៣០០លានវ៉ុន(៣អក់)ជាលើកទីមួយ

image-3033200_960_720

នៅពេលបានដាក់តម្លៃផ្ទះនៅទូទាំងប្រទេស ក្នុងរយះពេលពាក់កណ្ដាលនៃការដាក់តម្លៃ តម្លៃមធ្យមបានឡើងហួស ៣០០លានវ៉ុនជាលើកដំបូង។ បើយោងតាមឯកសារនិន្នាការតម្លៃផ្ទះប្រចាំខែកាលពីឆ្នាំ២០១៧ ខែធ្នូរបស់ធនាគារគុគមីន(KB) បានកត់សំគាល់ថា តម្លៃលក់ផ្ទះមធ្យមទូទាំងប្រទេសថ្លៃ២៨១លានវ៉ុនដែលជាតម្លៃដែលឡើង៣០០លាន២៥៩លានវ៉ុន។

នៅក្នុងរយះពេលដូចគ្នាតម្លៃផ្ទះមធ្យក្នុងទីក្រុងមានតម្លៃ៤០០លាន៥៩មុឺនវ៉ុនដែលឡើងថ្លៃជាងខែវិឆ្ឆកាប្រម៉ាន៥៣៨មុឺនវ៉ុន ដែលឡើងរហូតដល់៤០០លានវ៉ុនជាលើកដំបូង។

전국의 집값을 순위대로 세웠을 때 한가운데인 중위가격이 처음으로 3억원을 넘어섰다.

KB국민은행의 2017년 12월 월간 주택가격동향 자료에 따르면 전국의 주택 중위 매매가격은 11월보다 281만원 오른 3억259만원을 기록했습니다.

같은 기간 수도권 주택 중위가격은 4억59만원으로 11월보다 538만원 올라 처음 4억원대로 올라섰습니다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중