ឆ្នាំ២០១៧, ហាងអាហារ, ហាងស្រាមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងជាប្រវត្តិសាស្រ្ដ

kimchi-fried-rice-241051_960_720

ការសិក្សាបានបង្ហាញថាមុខរបរដែលប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនិយមបើកធ្វើជាជំនួញដូចជាហាងអាហារ និង ហាងលក់ស្រាជាដើម កំនើននៃការបើករបរនេះមានការធ្លាក់ចុះជាខ្លាំងកាលពីឆ្នាំមុន។

បើយោងតាមក្រសួងស្ថិតិកាលពីឆ្នាំមុនចាប់ពីខែមករាដល់ខែវិច្ឆកា ចំនួនបើករបរ ហាងអាហារ និង ហាងស្រាមានកការធ្លាក់ចុះ ៣.១%ជាងឆ្នាំទាំអស់ក្នុងរយះពេលដូចគ្នា។ នៅមជ្ឈមណ្ឌលស្ដារសេដ្ឋកិច្ចក៏បានវិភាគឃើញដែរថា ការបន្តនៃការខ្វះនូវការចំណាយ, ច្បាប់ហាមឃាត់ការជូនកាដូ(ការរៃអង្គាស), ផឹកស្រាម្នាក់ឯង, ហូបបាយម្នាក់ឯងជាដើមដែលជានិន្នាការនៃការកើនឡើងនូវការរស់នៅម្នាក់ឯងដែលជាលទ្ធផលដែលជះឥទ្ធិពលដល់ការចំណាយនេះ។

서민들의 대표적인 창업 업종인 음식업과 주점업 생산이 지난해 역대 최대 폭으로 감소한 것으로 나타났다.

통계청에 따르면 지난해 1월부터 11월까지 음식점 및 주점업 생산은 전년 같은 기간보다 3.1% 감소했다.

경기 회복세에도 계속된 소비 부진, 청탁금지법, 혼술·혼밥 등 1인 가구 증가에 따른 소비 트렌드 변화 영향이 복합적으로 작용한 결과라는 분석이다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중