Зээл өгдөг газруудын зар сурталчилгааг хязгаарлах….бага хэмжээний зээл олгох явцыг ч бас чангалах

20150329133229942004
Санхүүгийн газраас зээл өгдөг газруудыг шалгах түүнчлэн холбогдох хууль дүрмийг чангатгана. Зар сурталчилгааг багасгаж, бага хэмжээний зээл олгохдоо ч зээл хүсэгчийн нөхцөл байдалд дүгнэлт хийн хэт өндөр хүүтэй мөнгө зээлж чадахааргүй болгоно.
Санхүүгийн газраас 19-ний өдөр дараах мэдээллийг хийсэн байна. Одоогийн байдлаар 3 сая воноос доторх зээлийг тухайн хүний орлого болон өртэй эсэхийг шалгалгүй өгч байгаа бөгөөд 30 нас хүртэлх залуучууд, 65 дээш насны ахмадуудыг өртэй эсэхийг шалгах шат дамжлагыг заавал дамжиж байхаар удирдамж гаргах төлөвтэй байна. Түүний дараа энэхүү хүрээг өргөжүүлэх юм байна.
Зээл олгодог газрын зар сурталчилгаанд ч бас хяналт тавьж чангална. “Яг одоо” , “хурдан” гэх мэт үг орсон болон “Эмэгтэйчүүдэд амархан” гэх мэт онцлог бүлэг рүү хандсан, тэдэнд чиглэсэн утгатай үгсийг зар сурталчилгаандаа хэрэглэх боломжгүй болгох юм байна.
Зуучлалын хөлсийг ч багасгаж ”өрийг санал болгосон” хандлагыг зогсоох төлөвлөгөөтэй байна.

금융당국이 대부업체 감독과 규제를 대폭 강화합니다. 광고는 줄이고 소액대출도 대출 희망자의 상환능력을 평가하도록 해 함부로 고리 자금을 꿔주지 못하도록 합니다.
19일 금융감독원의 발표에 따르면, 현재 300만원 이하 대출은 소득이나 채무확인 절차가 면제되는데 30세 미만 청년과 65세 이상 고령층부터 채무확인 절차를 반드시 거치도록 할 방침입니다. 나머지도 단계적으로 확인절차를 거치도록 확대합니다.
대부업 광고 규제도 강화합니다. ‘당장’ ‘빨리’ 같은 문구나 ‘여자니까 쉽게’처럼 상환능력과 무관하게 특정집단을 우대하는 듯한 표현은 쓸 수 없습니다.
중개수수료 상한도 낮춰 ‘빚 권하는 관행’을 막을 방침입니다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중