ប្រាក់ឈ្នួលអាប្បបរមាឡើងខ្ពស់​, ក្រុមហ៊ុនខ្នាតតូច និង មធ្យម៤២%កាត់បន្ថយបុគ្គលិក និង កាត់បន្ថយជ្រើសរើសបុគ្គលិក

office-2539844_960_720 (1)

នៅពេលប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាកើនឡើងជាង១៦%នៅឆ្នាំក្រោយ ក្រុមហ៊ុនខ្នាតតូច និង មធ្យមបានប្រកាសកាត់បន្ថយបុគ្គលិក ឬមិនជួលបុគ្គលិបន្ថែមឡើយ។ ក្រុមហ៊ុនខ្នាតតូច និង មធ្យមបានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែប្រាក់ឈ្នួលអាប្បបរមាកើនឡើង ក្រុមហ៊ុនត្រូវរងការចំណាយលើថ្លៃឈ្នួលជាង ១៥ទ្រីលានវ៉ុន។ បើយោងតាមរយះការស្រាវជ្រាវលើទស្សនះវិស្ស័យសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រធានគ្រប់គ្រងក្នុងឆ្នាំ២០១៨ តាមរយះការង្ហាញរបស់គណៈកម្មការរួមនៃក្រុមប្រធានគ្រប់គ្រងនៃប្រទេសកូរ៉េ បានអោយដឹងថា ចំនួនបុគ្គលិកដែលកំពុងធ្វើការ និង ចំនួនជ្រើសរើសបុគ្គលិកថ្មីមានការថយចុះ៤៣%។

ចំពោះការលើកឡើងភ្លាមឺបានសំដែងថានឹងពង្រីកការជួលជនបរទេសអោយមកធ្វើការ ប៉ុន្ដែបើតាមគំនិតរបស់អ្នកជំនាញភាគច្រើនវិញនោះ ការលើកឡើងនេះ គឺជាដំណោះស្រាយដែលគ្មានប្រភពត្រឹមត្រូវ។ នៅឆ្នាំ២០១៨ ប្រាក់ឈ្នួលអាប្បបរមាមានចំនួន ៧,៥៣០វ៉ុន ដែលកើនឡើង ១៦.៤% គឺច្រើនជាងឆ្នាំ ២០១៧ ដែលមានចំនួន ៦,៤៧០វ៉ុន។

<최저임금 대폭 인상, 중소기업 42% “감원ㆍ채용축소”>

내년 최저임금이 16% 넘게 인상되자 중소기업이 인력을 축소하거나 추가 고용을 하지 않겠다고 밝히고 있다.
중소기업들은 최저임금 인상으로 인건비로 15조원 정도가 더 든다고 주장하고 있다. 한국경영자총연합회가 발표한 2018 최고경영자 경제전망조사에 따르면 기존 고용 축소나 신규채용 축소 의견이 42%나 됐다.
일각에선 이주노동자 채용 확대를 이야기하지만 근본 해법이 될 수 없다는 게 전문가 다수의 견해다.

2018년도 최저임금안은 7,530원으로 2017년 6,470원보다 16.4% 인상된 금액이다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중