នៅឆ្នាំនេះអ្នកជំងឺនៅទីក្រុងមានចំនួនច្រើនជាងពេលណាៗទាំងអស់

질병관리본부

នៅឆ្នាំនេះអាចកំណត់បានថាអ្នកជំងឺនៅទីក្រុងមានចំនួនច្រើនជាងពេលណាៗទាំងអស់។

ការិយាល័យកណ្ដាលផ្នែកគ្រប់គ្រងជំងឺបានអោយដឹងថារហូតមកដល់ថ្ងៃទី២៣ខែវិច្ឆការអ្នកជំងឺដែលបានរាយការណ៍មកការរិយាល័យមានចំនួនប្រមាណ៦៣,០០០នាក់។ នេះគឺជាចំនួនដ៏ច្រើនបន្ទាប់ពីចាប់អនុវត្តការស្រាវជ្រាវលើចំនួនសរុបកាលពីឆ្នាំ២០០៥។

ការិយាល័យកណ្ដាលផ្នែកគ្រប់គ្រងជំងឺបានពន្យល់ថាចំនួនអ្នកជំងឺនៅទីក្រុងមានការកើនឡើងច្រើននៅខែធ្នូ គឺជាការបង្ហាញថាចំនួនក្មេងដែលមិនបានទទួលការចាក់ថ្នាំបង្ការក៏មានចំនួនច្រើនដូចនោះដែរ។ ដូច្នេះទាមទារអោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងសំរាប់ក្មេងជាដើម។

올해 수두 환자수가 역대 최대를 기록할 것으로 보인다.

질병관리본부가 11월 23일까지 신고받은 수두 환자는 6만3천여명이다. 2005년 전수조사 시행 이후 가장 많은 수다.

질병관리본부는 수두가 12월에 가장 많이 발생하는 만큼 예방접종을 받지 않은 어린이는 백신을 맞는 등 각별히 주의해야 한다고 설명했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중