ចាប់ពីខែធ្នូ, រាល់ឧ៌សថព្យាបាលត្រូវបញ្ជាក់សមាសធាតុថ្នាំនៅខាងក្រៅ

thermometer-833085_960_720

ចាប់ពីខែធ្នូ រាល់ឪ៌សថព្យាបាលត្រូវបានតម្រូវអោយបញ្ជាក់សមាសធាតុថ្នាំជាដាច់ខាត។

បើយោងតាមវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពឪ៌សថនិងចំណីអាហារប្រព័ន្ធដែលតម្រូវអោយបញ្ជាក់សមាសធាតុរបស់ឪសថនៅលើឧប្បករណ៍វិចខ្ចប់ឧ៌សថទាំងអស់នឹងចាប់ដំណើរការពីថ្ងៃទី៣ខែធ្នូ។

ចំពោះភ្នាក់ងារផលិត និង នាំថ្នាំចូលត្រូវបញ្ជាក់នូវឈ្មោះ នៃសមាសធាតុថ្នាំ សុពលភាព និង ចំនួនរក្សាទុករបស់ថ្នាំជាដើម នៅផ្នែកខាក្រៅដែលមានសរសេរនៅលិខិតអនុញាតិមុខងារថ្នាំ និង លិខិតរាយការណ៍ជាដាច់ខាត។

12월부터 의약품 전 성분 표시가 의무화된다.

식품의약품안전처에 따르면 의약품의 용기ㆍ포장에 모든 성분을 표시하는 제도가 12월 3일부터 시행된다.

의약품 제조ㆍ수입업체는 품목허가증과 신고증에 적힌 모든 성분의 명칭, 유효성분과 보존제의 분량 등을 의약품 겉면에 표시해야 한다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중