Виз сунгахын өмнө татвар төлсөн эсэхийг шалгах тогтолцоо ирэх оноос Солонгос даяар хэрэгжинэ.

그림1

Солонгос улсад хөрөнгө оруулсан болон бизнес эрхэлж байгаа гадаад иргэн машин эзэмшиж байгаа юмуу тодорхой орлоготой байгаа тохиолдолд холбогдох татвар төлөх ёстой.
Холбогдох татвараа хугацаанд нь төлөлгүй оршин суух хугацаагаа сунгуулах юмуу нутаг буцах тохиолдолд гарсаар байна. 11 дүгээр сарын 2-ны өдөр Хууль зүйн яамнаас Гадаад иргэдийг татвараа гүйцэд төлсөний дараа оршин суух хугацааг нь сунгаж өгөх ‘Гадаад иргэдийн оршин суух хугацааг сунгахын өмнөх татвар төлсөн эсэхийг шалгах тогтолцоо’-гоор дамжуулан 9 дүгээр сарын сүүл хүртэл 9 тэрбум 200 сая воны орлогыг татварт оруулсан байна. Энэ нь Гадаад иргэдийн нийт төлөх ёстой татвар болох 1 их наяд 800 тэрбум воны ойролцоогоор 5 %-тай тэнцэх мөнгө юм.
Хууль Зүйн Яамнаас өнгөрсөн жилийн 5 дугаар сараас эхлэн Инчон болон Ансаны Гадаадын иргэн харьяатын газраас татвараа хугацаанд нь төлөөгүй гадаадын иргэний оршин суух хугацааг 6 сараар хязгаарлах арга хэмжээ авч уг тогтолцоог туршилтын журмаар хэрэгжүүлсэн бөгөөд энэ жилийн 5 дугаар сараас Солонгос даяарх Гадаадын иргэн харьяатын асуудал эрхэлсэн 16 газар өргөжүүлэн хэрэгжүүлсэн байна.
БНСУ-ын Хууль Зүйн Яамнаас энэ жилийн сүүл хүртэл Захиргаа Аюулгүй байдлын Яам, Татварын Ерөнхий газар, Гаалийн Ерөнхий газар татвар төлсөн эсэхийг түргэн хугацаанд системийг нэвтрүүлсэний дараа ирэх жилийн 1 дүгээр сараас эхлэн Солонгос улс даяарх бүх Гадаадын иргэн харьяатын газрууд болох 34 газарт тус тогтолцоог хэрэгжүүлэх төлөвлөж байна.

한국에서 투자나 사업을 하는 외국인들은 차량을 소유하거나 소득이 있으면 관련 세금을 내야 한다.
세금을 체납한 채 체류를 연장받거나 출국을 해버리는 행태가 벌어지곤 했다.
11월 2일, 법무부는 외국인이 밀린 세금을 완납해야 체류 기간을 늘려주는 ‘외국인 비자 연장 전 세금체납 확인제도’를 통해 9월 말까지 92억원을 거둬들였다고 밝혔다.
이는 외국인 전체 조세 체납액 1천800여억 원의 약 5%에 해당하는 금액이다.
법무부는 작년 5월부터 인천출입국관리사무소 안산출장소에서 세금을 체납한 외국인의 비자 연장 기간을 6개월로 제한하는 이 제도를 시범 운영했으며 올해 5월 전국 16개 출입국관리사무소로 확대했다.
법무부는 올해 말까지 행정안전부, 국세청, 관세청과 실시간 체납정보 연계시스템을 구축한 뒤 내년 1월부터 전국 34개 모든 출입국관리사무소에서 제도를 시행할 계획이다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중