ពន្យាម៉ោងចូលធ្វើការហើយមធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈកើនឡើងនៅថ្ងៃប្រឡងចូលសាកលវិទ្យាល័យថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆកា

1010

ការប្រឡងចូលសាកលវិទ្យាល័យនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆកា ហើយនៅថ្ងៃនោះនៅតាមស្ថាប័នសាធារណៈនានានឹងពន្យាម៉ោងចូលធ្វើការយឺត១ម៉ោង ចំណែកចំនួននៃការបើកបររបស់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈនឹងកើនឡើង។

សិស្សានុសិស្សដែលត្រូវធ្វើការប្រឡងនោះត្រូវទៅដល់មណ្ឌលប្រឡងនៅត្រឹមម៉ោង៨:១០នាទីព្រឹក។

ក្រសួងអប់រំបានស្នើដល់ស្ថាប័នសាធារណៈនានានៅតាមខេត្តក្រុងទាំងអស់អោយពន្យាម៉ោងចូលធ្វើការពី៩ព្រឹក ទៅម៉ោង១០ព្រឹកវិញ។ ចំណែករថភ្លើងផ្លូវដែកនិងរថភ្លើងក្រោមដីនៅក្នុងរដ្ឋធានីត្រូវបានអោយយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការធ្វើដំណើរក្នុងម៉ោងទៅសាលាចាប់ពីម៉ោង៦ព្រឹកនិងចន្លោះម៉ោង១០ព្រឹក។

<11월16일 수능시험일 출근시각 늦추고 대중교통 증편>

대학수학능력시험일인 11월 16일, 관공서 등의 출근시간은 1시간 늦춰지고 대중교통 운행 횟수는 늘어난다.

수능시험날 모든 수험생은 오전 8시10분까지 시험장에 입실해야 한다.

교육부는 수능일 아침 시험장이 설치된 시·군 지역의 관공서 출근 시간을 오전 9시에서 오전 10시 이후로 늦춰달라고 요청했다.

또 수도권 전철과 지하철은 등교시간대인 오전 6시부터 10시 사이에 집중 배차하기로 했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중