ការព្យាបាលដិតដល់ពេលសត្វចិញ្ចឹមខាំជាការចាំបាច់

666

មានហេតុការណ៍មួយបានកើតឡើងបណ្ដាលអោយអ្នកចាត់ការទូទៅនៅហាងអាហារល្បីមួយស្លាប់ដោយសារមេរោគឆ្លងតាមឈាមពេលត្រូវសត្វចិញ្ចឹមរបស់តារាសម្ដែងម្នាក់បានខាំ។

នៅពេលដែលសត្វចិញ្ចឹមដូចជាឆ្កែនិងឆ្មាខាំ គឺអាចបណ្ដាលអោយមានជំងឺឆ្លងច្រើនប្រភេទ ហើយបើមិនប្រយ័ត្ននោះទេ អាចបណ្ដាលអោយមានជំងឺឆ្លងតាមឈាមទៀតផង។ ដោយសារតែនៅក្នុងមាត់សត្វចិញ្ចឹមទាំងនោះមានផ្ទុកទៅដោយមេរោគយ៉ាងច្រើនរស់នៅក្នុងនោះ។

មេរោគទាំងឡាយពេលចូលទៅក្នុងសរសៃឈាមហើយរីករាលដាលដែលបណ្ដាលក្លាយជាជំងឺឆ្លងតាមឈាមនោះ ដោយសារតែមេរោគនោះរត់ឆ្លងកាត់តាមសរសៃឈាម ហើយរាលដាលគ្រប់កន្លែងក្នុងរាងកាយ ដូច្នេះវាអាចបណ្ដាល់អោយមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងរហូតដល់ស្លាប់។

ការព្យាបាលអោយបានដិតដល់នៅពេលដែលសត្វចិញ្ចឹមខាំ គឺជាការចាំបាច់។ ហើយវាជាការចាំបាច់ណាស់ដែលត្រូវរកវិធីព្យាបាលដែលត្រឹមត្រូវបូករួមទាំងការដាក់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគទៅលើមុខរបួសឬដំបៅក្លាយដោយសារសត្វចិញ្ចឹមខាំ។ មិនតែប៉ណ្នោះការការពារជំងឺតេតាណោះនិងជំងឺឆ្កែឆ្កួតក៏សំខាន់ដែរ។

<반려동물에게 물렸다면 적절한 치료가 중요하다>

한 연예인의 애완견이 유명 음식점 대표를 물어 패혈증으로 사망하게 한 사건이 발생했다.

개나 고양이와 같은 반려동물에게 물렸을 경우 여러 감염병은 물론 자칫 패혈증에 걸릴 수 있다. 반려동물의 입 속에 각종 세균과 바이러스가 살고 있기 때문이다.

세균 등이 혈관 안에 침범해 번식하는 상태인 패혈증은 세균이 혈액을 따라 온몸에 퍼질 수 있어 사망 위험이 매우 높다.

반려동물에게 물렸을 때는 신속한 치료가 가장 중요하다. 동물에 물려 오염되거나 손상된 상처에 소독을 포함한 적절한 조치가 필요하고, 항생제를 예방적으로 투여해 감염의 위험성을 줄여야 한다.

파상풍과 광견병 예방조치도 필요하다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중