ការចាក់ថ្នាំបង្ការផ្ដាសាយធំគួរតែត្រូវបញ្ចប់នៅមុនថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆកា

flu-1679104_960_720

ក្រសួងសុខាភិបាលបានជំរុញអោយមនុស្សចាស់អាយុចាប់ពី៦៥ឆ្នាំឡើងទៅ និង កុមារមានអាយុចាប់ពី៦ខែ ដល់៥៩ខែឡើងទៅអោយទៅចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺផ្ដាសាយធំអោយបានមុនថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆកា។ ហើយបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាស្រ្ដីមានផ្ទៃពោះនិងអ្នកមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដែលស្ថិតក្នុងក្រុមជំងឺមានគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់នោះ ក៏ត្រូវទៅចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺផ្ដាសាយធំដែរ។

ចំណែកខាងនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងជំងឺបានចាត់តាំងអោយមានការទទួលចាក់ថ្នាំដោយឥតគិតថ្លៃនៅតាមសាខាមន្ទីរពេទ្យនិងឳសថស្ថាននានារហូតដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆកា ហើយក៏បានប្រាប់អោយដឹងថានៅរយះក្រោយមកទៀតនោះនឹងអោយមានការដំណើរការចាក់ថ្នាំការពាររហូតដល់អស់វ៉ាក់សាំងនៅតាមមន្ទីរសុខាភិបាល។

<독감 예방접종 11월 15일 이전에 끝내야>

보건당국이 11월 15일 이전에 만65세 이상 어르신과 만 6개월에서 59개월까지 어린이들이 독감 예방접종을 받을 것을 당부했다. 또 임신부와 만성질환자 등의 고위험군도 독감 예방접종을 받아야 한다고 덧붙였다.

질병관리본부는 지정병원과 의원에선 11월 15일까지 무료접종이 실시되고 그 이후에는 보건소에서 백신이 소진될 때까지 예방접종을 진행한다고 밝혔다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중