ទីក្រុងសេអ៊ូល, កូនអ្នករៀបការបរទេសកើតនៅក្រៅប្រទេសចុះឈ្មោះប្រឡងយកសញ្ញាតិ, បង្រៀនត្រៀមឡើងថ្នាក់ចំនួន ៤៥៥នាក់

ondream

កាលពី២ឆ្នាំកន្លងទៅមានកូនអ្នករៀបការបរទេសដែលកើតនៅក្រៅប្រទេសបានចុះឈ្មោះប្រឡងចំនួន៤៥៥នាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាក្ដីសង្ឃឹមសេអ៊ូល(Seoul ondream education center) ។ កាលពីឆ្នាំ២០១៥ ខែឧសភាកន្លងទៅសាលាក្រុងសេអ៊ូលនិងមូលនីធិហ្យន់ដេឆាមុងគូបានឧបត្ថម្ភកម្មវិធីអប់រំផ្សេងៗនិងសេវ៉ាកម្មប្រឹក្សារយោបល់សំរាប់កូនរបស់អ្នករៀបការបរទេសកើតនៅក្រៅប្រទេសនៅមជ្ឈមណ្ឌលដែលបានបង្កើតឡើងរួមគ្នា។

កូនរបស់អ្នករៀបការបរទេសកើតនៅក្រៅប្រទេសដែលប្រើប្រាស់កម្មវិធីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលក្នុងចំណោម៤៥៥នាក់ មាន៤០៥(៨៩%)នាក់ជាជនជាតិចិនដែលមានចំនួនច្រើនជាងគេ, ជនជាតិភីលីពីន(១០នាក់), ប៉ាគីសស្ថាន(៩នាក់) និងម៉ុងហ្គោល(៥នាក់)ឈរនៅលេខក្រោយគេ។

សព្វថ្ងៃចំនួនអ្នកដែលប្រើប្រាស់កម្មវិធីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលក្នុងមួយថ្ងៃជាមធ្យមប្រហែល១០០ជាងនាក់។ ចំណែកចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់តាមកម្មវិធីសិក្សានិមួយៗក្នុងមួយឆ្នាំប្រហែល៣មុឺននាក់ ហើយចំនួនអ្នកដែលទាក់ទងសួរពត៌មាននិងប្រឹក្សារយោបល់ផ្សេងៗមានការកើនឡើងជាលំដាប់។

ទាក់ទងជាមួយខ្លឹមសារនេះផងដែរ សាលាក្រុងសេអ៊ូលនិងមូលនីធិហ្យន់ដេឆាមុងគូធ្វើការប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលក្នុងឧ៌កាសគម្រប់ខួប២ឆ្នាំនៃការបើកដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលនៅមជ្ឈមណ្ឌលគ្លោប៊លក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលកាលពីថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះ។

<서울시, 귀화시험·진학지도…중도입국청소년 455명 지원했다>

‘서울온드림교육센터’가 지난 2년간 총 455명의 중도입국청소년들을 지원했다.

2015년 9월 서울시와 현대차정몽구재단이 공동 설립한 센터는 중도입국청소년들의 한국사회 정착을 위한 다양한 교육 및 상담 서비스를 지원했다.

센터를 이용한 중도입국 청소년 455명 중 403명(89%)이 중국 출신으로 가장 많았고, 필리핀(10명), 파키스탄(9명), 몽골(5명)이 뒤를 이었다.

현재 센터 이용자 수는 일평균 1백여 명 정도다. 각종 교육과정 이용자 수는 연인원 약 3만 명에 달하며, 이용 문의 및 상담 건수 역시 꾸준히 늘어나는 추세다.

이와 관련해 서울시와 현대차정몽구재단은 9월 21일 서울글로벌센터에서 센터 개소 2주년 성과발표회 및 토론회를 진행했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중