លក់បញ្ចុះតម្លៃនិងបញ្ចុះតម្លៃសេវ៉ាកម្មនៅថ្ងៃបុណ្យប្រមូលផល

img_1579

នៅថ្ងៃឈប់សំរាកបុណ្យប្រមូលផលលើកនេះគឺជាពេលសំរាកមានរយៈពេលវែង។ ចំពោះផែនការចម្បងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃការធានាសុវត្ថភាពជីវភាពប្រជាជននៅក្នុងរយៈពេលបូណ្យប្រមូលផលនេះ គឺបានដាក់ការអនុវត្ដលើសុវត្ថិភាពតម្លៃទំនិញនិងតម្រូវការនៅក្នុងស្រុក។

ជាជំហានដំបូងដើម្បីសុវត្ថិភាពតម្លៃរបស់ទំនិញនៅក្នុងរយៈពេលបុណ្យប្រមូលផលនេះរដ្ឋាភិបាលបានអោយបញ្ចេញចំនួនទំនិញស្ដុបទុកនិងបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ ១.៤ដងនៃចំនួនផ្គត់ផ្គង់ថ្ងៃធម្មតា ព្រមទាំងបានសំរេចថានិងត្រួតពិនិត្យរាល់ថ្ងៃលើតម្លៃទំនិញដូចជាផ្លែប៉ោម, ផ្លែសារីនិងទំនិញចំនួន៣២មុខដទៃទៀតជាដើម។

ក្នុងន័យសម្រួលដល់តម្រូវការក្នុងស្រុកចាប់ពីថ្ងៃជិតចាប់ផ្ដើមថ្ងៃបុណ្យរហូតដល់ចុងខែតុលានឹងមានការបើក ‘បុណ្យលក់បញ្ចុះតម្លៃកូរ៉េ’។ នៅក្នុងកំឡុងពេលបុណ្យក៏មានការដំណើរការកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃពិសេសខ្នាតធំរបស់ក្រុមហ៊ុននិមួយៗដែលតម្រូវអោយក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន, រោងចក្រផលិត និង ក្រុមហ៊ុនផ្នែកសេវាកម្មទូទាំងប្រទេសចូលរួមទាំងអស់។

សំរាប់នៅតាមរាជវាំងបូរាណ្យនិង សារមន្ទីរវប្បធម៌ផ្សេងៗនឹងត្រូវបើកអោយចូលទស្សនាឥតគិតថ្លៃ ព្រមទាំងនៅតាមរោងកុនផងដែរនឹងត្រូវអោយយកថ្លៃដូចធម្មតា។

ចាប់ពីថ្ងៃទី៣ខែតុលារហូតដល់ថ្ងៃទី៥នៅតាមមហាវីថីទូទាំងប្រទេសមិនត្រូវអោយមានការយកថ្លៃឆ្លងកាត់ ហើយនឹងបើកដំណើរការកន្លែងចតរថយន្ដសាធារណៈនិងកន្លែងចតរថយន្ដរដ្ឋដើម្បីផ្ដល់នូវការទិញទំនិញនាៗនិងការកម្សាន្ដជាគ្រួសារ។

<추석 연휴에는 세일과 요금할인>

이번 추석에는 최장 열흘 간 연휴가 이어진다.

한국 정부의 추석 민생안정대책의 골자는 물가 안정과 내수 활성화다.

정부는 먼저 추석 관련 상품의 가격 안정을 위해 비축물량 등을 풀어 평소보다 공급량을 1.4배로 늘리고 사과, 배 등 32개 품목은 물가를 매일 점검하기로 했다.

내수 진작 차원에서 연휴 직전부터 10월 말까지 ‘코리아 세일 페스타’가 열린다.

연휴 중에는 전국 유통, 제조, 서비스업계가 모두 참여하는 별도의 대규모 특별 할인행사도 진행한다.

고궁 등 주요 문화시설 무료개방, 영화관 평일요금 적용도 진행한다.

10월 3일부터 5일까지 전국 고속도로 통행료를 면제하고 지자체 공영주차장과 관공서 주차장을 개방해 쇼핑이나 나들이를 지원한다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중