“ថ្ងៃទី២ ខែតុលាត្រូវបានសម្រេចជាថ្ងៃឈប់សម្រាក, សម្រាកដប់ថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកមាសនាពេលបុណ្យប្រមូលផល “

333

រាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកូរ៉េបានសម្រេចយកថ្ងៃទី២ ខែតុលាជាថ្ងៃឈប់សម្រាក។

នៅថ្ងៃឈប់សម្រាកមាសអាចឈប់សម្រាកបានចំនួនដប់ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី៣ ខែតុលា ដែលត្រូវជាថ្ងៃបង្កើតប្រទេសកូរ៉េ, ថ្ងៃបុណ្យប្រមូលផល និង នៅថ្ងៃទី៩ ខែតុលាជាថ្ងៃបង្កើតអក្សរកូរ៉េ។

លោកប្រធានាធិបតី មូនជេអុីន បានស្នើអោយមានការទប់ស្កាត់ការខាតបង់ប្រការណាមួយដែលអាចកើតមានចំពោះសហគ្រាសខ្នាតតូច និង អ្នកជំនួញឯកជនដោយសារតែថ្ងៃឈប់សម្រាករយៈពេលវែង ព្រមទាំងបានចង្អុលបង្ហាញអំពីវិធានការដឹកនាំសម្រាប់អ្នកដែលខ្វះការគាំទ្រក្នុងសង្គមដូចជាកុមារដែលខ្វះខាតចំណីអាហារបំប៉ន និង កម្មករមានចំណូលទាបជាដើម។

<10월2일 공휴일 확정, 추석 황금연휴 열흘 쉰다>

한국 정부는 10월 2일을 임시공휴일로 지정하기로 했다.

9월 30일부터 10월 3일 개천절 휴일, 추석 연휴, 10월9일 한글날까지 열흘 간의 황금연휴가 가능해졌다.

문재인 대통령은 긴 연휴로 소상공인과 자영업자 등의 피해가 발생할 수 있다며 대책을 당부하고 결식아동, 저소득 근로자 같은 소외 계층을 위한 선제적 대응도 지시했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중