សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីដំណើរការកម្មវិធីប្រចាំខែកញ្ញារបស់មជ្ឈមណ្ឌលពហុវប្បធម៌ ដាលីន

program

* សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីដំណើរការកម្មវិធីប្រចាំខែកញ្ញារបស់មជ្ឈមណ្ឌលពហុវប្បធម៌ ដាលីន

 

១. ថ្នាក់សិក្សាភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់គ្រួសារអន្តោប្រវេសន៍

– ខ្លឹមសារ៖ សូរសព្ទ, ការបញ្ជេញសំលេង, ការអានភាសារអង់គ្លេសថ្នាក់ដំបូង

– កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន៖ ថ្ងៃទី៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ដល់ ថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

– ម៉ោងសិក្សា៖ ម៉ោង១២:00 ដល់ ម៉ោង១៤:00 រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍

២. ការបង្កើតគ្រូបង្រៀនវ័យក្មេងចេញពីគ្រួសារពហុវប្បធម៌

– ខ្លឹមសារ៖ សិក្សាភាសាទីពីរ និង វប្បធម៌ប្រទេសកំណើតរបស់ឪពុកម្ដាយ, ការធ្វើបទបង្ហាញ

– កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន៖ ថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ដល់ ថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

– ម៉ោងសិក្សា៖ ម៉ោង១៤:០០ដល់ ម៉ោង១៦:០០រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍

 

៣. ថ្នាក់បង្រៀនភាសាកូរ៉េ កម្រិតមូលដ្ឋាន

– ខ្លឹមសារ៖ រៀនព្យញ្ជនៈភាសាកូរ៉េ, អនុវត្តការបញ្ជេញសំលេង, សន្ទនាប្រចាំថ្ងៃកម្រិតមូលដ្ឋាន

– កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន៖ ថ្ងៃទី៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ដល់ ថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

– ម៉ោងសិក្សា៖ ម៉ោង១០:០០ព្រឹក ដល់ ម៉ោង១២:០០ ចាប់ពីថ្ងៃអង្គារ៍ ដល់ ថ្ងៃសុក្ររៀងរាល់សប្ដាហ៍

 

៤. ថ្នាក់បង្រៀនភាសាកូរ៉េ កម្រិតដំបូង

– ខ្លឹមសារ៖ សិក្សាប្រយោគភាសាកូរ៉េថ្នាក់ដំបូង និង អនុវត្តការសន្ទនា

– កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន៖ ថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ដល់ ថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

– ម៉ោងសិក្សា៖ ម៉ោង១០:០០ព្រឹក ដល់ ម៉ោង១២:០០ ថ្ងៃពុធ, ថ្ងៃសុក្រ រៀងរាល់សប្ដាហ៍

 

៥. ថ្នាក់បង្រៀនភាសាកូរ៉េ កម្រិតមធ្យម

– ខ្លឹមសារ៖ ការនិយាយភាសាកូរ៉េកម្រិតមធ្យម, សិក្សាការសរសេរភាសាកូរ៉េស៊ីជម្រៅ

– កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន៖ ថ្ងៃទី៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ដល់ ថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

– ម៉ោងសិក្សា៖ ម៉ោង១០:០០ព្រឹក ដល់ ម៉ោង១២:០០ ថ្ងៃអង្គារ៍, ថ្ងៃព្រហស្បត្ដិ៍ រៀងរាល់សប្ដាហ៍

ការចុះឈ្មោះ ៖ គេហទំពរមជ្ឈមណ្ឌលពហុវប្បធម៌ ដាលីន http://hanadarin.com/

ទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ ៖ ០២ – ៧៤៣ – ៦៧៤៤

* 하나다문화센터 다린 9월 진행 프로그램 안내

 

1. 이주민 영어교실

– 내용 : 파닉스, 발음, 기초 영어 읽기 등

– 기간 : 2017.09.09 ~ 2017.12.12

– 시간 : 매주 토요일 12:00 ~14:00

 

2. 리틀 다문화강사 만들기

– 내용 : 이중언어 및 부모 나라 문화 교육, 발표회

– 기간 : 2017.09.16 ~ 2017.12.23

– 시간 : 매주 토요일 14:00~16:00

 

3. 맞춤한국어교실 기초반

– 내용 : 한글 익히기, 발음 연습, 기초 일상 회화

– 기간 : 2017.09.05 ~2017.12.22

– 시간 : 매주 화~금 오전 10:00 ~12:00

 

4. 맞춤한국어교실 초급반

– 내용 : 초급 문형 및 회화 연습

– 기간 : 2017.09.06 ~2017.12.22

– 시간 : 매주 수, 금 오전 10:00~12:00

 

5.맞춤한국어교실 중급반

– 내용 : 중급 말하기, 쓰기 심화학습

– 기간 : 2017.09.05 ~2017.12.21

– 시간 : 매주 화, 목 오전 10:00~12:00

신청 : 하나다문화센터 다린 홈페이지 http://hanadarin.com/

문의 : 02-743-6744

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중