ធ្វើសន្និសីទការសែតស្នើអោយមានដំណោះស្រាយចំពោះការស្លាប់របស់ពលករបរទេស

999

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៤ខែសីហាសហគមន៍ពលករបរទេសបានបើកសន្និសីទការសែតមួយក្រោមប្រធានបទ “មនុស្សស្លាប់ព្រោះតែប្រព័ន្នអនុញាតិការងារ” នៅមុខសួនបាញ់ទឹកនៅវិមាននាយករដ្ឋមន្ដ្រីដើម្បីស្នើអោយរដ្ឋាភិបាលលុបចោលប្រព័ន្ធការងារនិងធានានូវសីរីភាពនៃការផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងធ្វើការរបស់ពលករ។

សហគមន៍ពលករបរទេសបានបញ្ជាក់ថាការសម្លាប់ខ្លួនរបស់ពលករជនជាតិនេប៉ាល់ឈ្មោះគេសាវ ស្រេសថាកាលពី៧ថ្ងៃមុនគឺបណ្ដាលមកពីការដាក់កំណត់នៃដំណើរការប្ដូរកន្លែងធ្វើការ។

សហជីពពលកម្មប្រជាធិបតីនិងសហគមន៍ពលករបរទេសមានគម្រោងវេទិការពលករតវាប្រឆាំងចំពោះប្រព័ន្ធអនុញាតិពលកម្មដើម្បីធានាសិទ្ធពលកម្មរបស់ពលករទាំងអស់នៅមុនទីលានបូស៊ីនកាក់ នៅសង្កាត់ជុលឡូ ក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលនៅថ្ងៃទី២០ខាងមុខនេះ។

(អត្ថបទកាសែតទាក់ទង)

ហាន់ក្យ៉លេ(The hankyoreh)< សហគមន៍ពលករបរទេស “ប្រព័ន្ធអនុញាតិការងារបានសម្លាប់គេសាវ ស្រេសថា”

8월 14일 오전, 이주노동자 단체들이 서울 청와대 분수대 앞에서 기자회견을 열고 “고용허가제 때문에 사람이 죽었다”며 고용허가제 폐지와 사업장 이동의 자유를 보장하라고 정부에 촉구했다.

이주노동자 단체들은 지난 7일 발생한 네팔인 케샤브 슈레스타 씨의 자살 사건 배경에 사업장 변경을 원칙적으로 제한하는 고용허가제가 있다고 주장한다.

오는 20일, 민주노총과 이주노동자 단체들은 서울 종로구 보신각 앞에서 ‘모든 이주노동자의 노동권을 보장하는 노동허가제 쟁취! 전국 이주노동자결의대회’를 진행할 예정이다.

(관련기사)

한겨레(The Hankyoreh) <이주노동자 단체 “고용허가제가 슈레스타를 죽였다”

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중