Phân biệt đối xử trong tiền bồi thường bảo hiểm tai nạn cho thuyền viên người nước ngoài vẫn chưa thay đổi

1크기변환_555

Mức bồi thường tai nạn cho các thuyền viên người nước ngoài bị thương vẫn thấp hơn các thuyền viên người Hàn Quốc.

Theo tin của báo Busan Ilbo vào ngày 25 tháng 7, anh Sunreo, một thuyền viên người Trung Quốc bị thương tật mất một chân trong khi làm việc trên thuyền cá đánh bắt cá cơm, với mức thương tật ở mức 4 nhưng chỉ nhận được mức bồi thường vào khoảng 1,2 triệu won một tháng. Đây là mức bồi thường thấp hơn so với mức chuẩn bồi thường bảo hiểm tai nạn 3 triệu won do Bộ thủy hải sản Hàn Quốc công bố chính thức.

Các đoàn thể lao động nhập cư lên tiếng chỉ trích việc chi trả mức tiền bồi thường theo thông lệ thói quen của Hội liên hiệp doanh nghiệp thủy sản là hành động coi thường những người lao động nhập cư. Ủy ban trung ương hội liên hiệp hợp tác xã thủy sản giải thích “Có sự khác biệt về phí bảo hiểm chi trả giữa thuyền viên người nước ngoài và thuyền viên Hàn Quốc, chính vì vậy mà chúng tôi không xem xét đến công bố chính thức của Bộ thủy hải sản mà phần nào đề xuất mức bồi thường theo lương bình quân của thuyền viên”, đồng thời cho biết tổ chức đang bắt tay vào việc hoàn thiện các biện pháp giải quyết vụ việc.

Anh Sunreo khởi kiện lên Tòa án địa phương Busan với sự giúp đỡ của tổ chức công dân và thắng kiện vào tháng 3 vừa qua. Tòa án tối cao vào tháng 12 năm ngoái cũng đã phát biểu về việc mức bồi thường bảo hiểm tai nạn có thể được xác lập thông qua mức lương bình quân trên tàu nhất quán với các thuyền viên khác.

<외국인 선원 재해보상금 차별 여전>

 

 

외국인 선원들이 부상을 당했을 때 받는 재해보상금이 한국인 선원들보다 적은 것으로 드러났다.

7월 25일자 부산일보에 따르면, 멸치잡이 어선에서 작업 중 한쪽 다리를 잃은 중국인 순러 씨는 장애등급 4등급을 받고도 한 달에 120만원가량의 보상금밖에 받지 못 했다. 해양수산부가 고시한 재해보상금 300만원보다 적은 액수다.

이주노동자 단체들은 수산업협동조합의 관행적인 보상금 지급이 이주노동자들을 무시하는 행위라고 지적한다. 수협중앙회는 “외국인 선원과 한국인 선원이 내는 보험료의 차이가 있고, 해양수산부 고시가 이를 고려하지 않고 승선평균임금을 제시한 부분이 있다”며 대책 마련에 착수했다고 해명했다.

순러 씨는 시민단체의 도움으로 부산지방법원에 제기한 소송에서 지난 3월 승소했다. 지난해 12월 대법원은 재해보상금이 다른 선원들과 동일한 승선평균임금으로 책정될 수 있다고 밝힌 바 있다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중