Далайн аж ахуйд ажиллаж буй Гадаадын ажилчдад үйлдвэрлэлийн ослын нөхөн олговрын мөнгийг ялгаварлаж өгсөөр байна

1크기변환_555

Далайн аж ахуйд ажилладаг Гадаадын ажилчин ажлаа хийж байгаад бэртэж гэмтсэн тохиолдолд авдаг нөхөн олговрын мөнгө нь Солонгос ажилчнаас бага байна.

Долдугаар сарын 25-ны өдрийн Бусан Илбү сонинд Мёльчи загас агнуурын онгоцонд ажлаа хийж байгаад нэг хөлөө ослын улмаас алдсан Хятад ажилчин Сүнрид хөдөлмөрийн чадвараа алдсаны 4-р зэрэг тогтоосон боловч түүний үйлдвэрийн ослын улмаас сард авч буй тэтгэмж 1 сая 200 мянган воноос хэтрэхгүй байна. Энэ нь Далайн аж ахуйн яамны албан бичигт дурдагдсан 3 сая воноос бага тоо юм.

Гадаадын ажилчдын эрх ашгийг хамгаалах байгууллагууд Далайн аж ахуйн хамтын нийгэмлэгийн олон жилийн турш баримталж ирсэн нөхөн олговор олгож байгаа энэ арга барил нь тус салбарт ажиллаж буй гадаад ажилчдыг үл тоомсорлосон үйлдэл гэж буруушаав. Далайн аж ахуйн хамтын нийгэмлэгээс ‘Гадаадын ажилчин болон Солонгос ажилчны төлж буй даатгалын шимтгэл зөрүүтэй байдаг болон Далайн аж ахуйн яамны албан бичиг үүнийг харгалзаж үзэхгүй дундаж цалинг санал болгож буй тал байгаа’ гээд энэ асуудалд арга хэмжээ авч эхлэсэн тухай тайлбар хийв.

Сүнри нь Иргэний нийгэмлэгийн тусламжтайгаар Бусан хотын шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан бөгөөд өнгөрсөн 3-р сард шүүх түүний талд шийдвэр гаргасан байна.
Өнгөрсөн жилийн 12-р сард Дээд шүүхээс үйлдвэрийн ослын нөхөн олговор нь далайн аж ахуйд ажиллаж байгаа бусад ажилчид(солонгос)тай ижилхэн дундаж цалингийн хэмжээгээр товлогдох ёстой гэсэн шийдвэр гаргасан удаа бий.

외국인 선원들이 부상을 당했을 때 받는 재해보상금이 한국인 선원들보다 적은 것으로 드러났다.

7월 25일자 부산일보에 따르면, 멸치잡이 어선에서 작업 중 한쪽 다리를 잃은 중국인 순러 씨는 장애등급 4등급을 받고도 한 달에 120만원가량의 보상금밖에 받지 못 했다. 해양수산부가 고시한 재해보상금 300만원보다 적은 액수다.

이주노동자 단체들은 수산업협동조합의 관행적인 보상금 지급이 이주노동자들을 무시하는 행위라고 지적한다. 수협중앙회는 “외국인 선원과 한국인 선원이 내는 보험료의 차이가 있고, 해양수산부 고시가 이를 고려하지 않고 승선평균임금을 제시한 부분이 있다”며 대책 마련에 착수했다고 해명했다.

순러 씨는 시민단체의 도움으로 부산지방법원에 제기한 소송에서 지난 3월 승소했다. 지난해 12월 대법원은 재해보상금이 다른 선원들과 동일한 승선평균임금으로 책정될 수 있다고 밝힌 바 있다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중