Tỉ lệ 7/10 lao động nhập cư hiện trong tình trạng “ Không thể sử dụng bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động khi bị thương trên công trường xây dựng”

1크기변환_222

Trong một cuộc khảo sát gần đây, kết quả cứ 10 người lao động nhập cư thì hết 7 người không thể sử dụng bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động khi bị thương, tai nạn tại công trường xây dựng.

Vào ngày 26 tháng 7 vừa qua, Ủy ban bảo vệ nhân quyền quốc gia đã gửi khuyến cáo về các phương án đề phòng tai nạn lao động và cải thiện điều kiện làm việc lao động đến Bộ trưởng bộ tuyển dụng lao động nhằm bảo vệ và nâng cao quyền lợi của các lao động nhập cư làm việc tại các công trường xây dựng.

Theo kết quả của “ Khảo sát thực tế tình hình nhân quyền của người lao động nước ngoài làm việc trong lĩnh vực xây dựng” do Ủy ban bảo vệ nhân quyền thực hiện vào năm 2015, tình trạng hợp đồng lao động mang tính hình thức, lao động dài hạn, điều kiện sống cư trú tạm bợ trong container, tỉ lệ phát sinh tai nạn lao động cao, giấu giếm vụ việc tai nạn lao động hoặc vi phạm nhân quyền khá nghiêm trọng.

Trong 337 người lao động nhập cư tham gia khảo sát, 17.1% cho biết họ không hề biết đến việc có thể được điều trị hoặc bồi thường bảo hiểm tai nạn lao động nếu mình bị bệnh hoặc bị thương tại công trường xây dựng, 67.9% người lao động đã từng bị thương khi làm việc tại công trường cho biết họ không nhận được bồi thường bảo hiểm tai nạn lao động.

Bộ tuyển dụng lao động cho biết, trong số toàn bộ 1.777 trường hợp thiệt mạng vì tai nạn lao động phát sinh trong năm 2016, 31.2% (554 người) làm việc trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt, trong số các trường hợp thiệt mạng là người lao động nhập cư (88 người), có đến 45.5% (40 người) làm việc trong lĩnh vực xây dựng.

Ủy ban bảo vệ nhân quyền đã gửi khuyến cáo đến Bộ trưởng bộ tuyển dụng lao động với các nội dung ▲ Tăng cường giám sát quản lý việc ký kết và thi hành hợp đồng lao động▲ Hoàn thiện các đối sách cải thiện nhằm bảo đảm thời gian lao động và ngày nghỉ phép nghỉ lễ phù hợp quy định theo ‘Luật lao động’ ▲Sửa đổi ’Quy định thi hành pháp luật liên quan đến tuyển dụng lao động người nước ngoài’ ▲ Phản ánh kinh phí cần thiết phù hợp liên quan đến phát triển tư liệu y tế. an toàn lao động đa ngôn ngữ và chi phí quản lý an toàn y tế lao động ▲ Tăng cường giáo dục về quyền lợi cho lao động nhập cư nhằm cải tổ mở rộng chương trình giáo dục hướng nghiệp ▲ ‘Thiết lập quy tắc nghiệp vụ liên quan đến cung cấp thông tin ăn ở cho người lao động nước ngoài và thu phí’ ▲ Hoàn thiện tiêu chuẩn về môi trường sống cho các khu vực cư trú tạm thời và tăng cường giám sát quản lý

<이주노동자 10명 중 7명 “건설현장서 다쳐도 산업재해보상보험 이용 못했다”>

한국 내 이주노동자 10명 중 7명은 건설현장서 다쳐도 산업재해보상보험을 이용하지 못한 것으로 나타났다.

7월 26일, 국가인권위원회는 건설현장에서 일하는 이주노동자의 인권을 보호·증진하기 위해 고용노동부장관에게 산업재해 예방 및 근로조건 개선방안을 권고했다.

인권위가 지난 2015년 실시한 ‘건설업 종사 외국인근로자 인권상황 실태조사’ 결과, 형식적인 근로계약, 장시간 근로, 컨테이너 등 열악한 임시 주거시설, 높은 산업재해 발생률, 산업재해 은폐 등 인권침해 상황이 심각한 것으로 드러났다.

이주노동자 전체 응답자(337명) 중 17.1%가 건설현장에서 다치거나 병에 걸려도 산재보험으로 치료와 보상이 가능하다는 사실 조차 몰랐고, 건설현장에서 다친 경험이 있는 응답자 중 산재보험 처리를 받지 못한 경우도 67.9%에 달했다.

고용노동부에 따르면, 2016년 발생한 전체 산업재해 사망자(1,777명) 중 31.2%(554명)가 건설업 종사자였고, 특히 이주노동자의 경우 사망자 수(88명) 중 45.5%(40명)가 건설업 종사자로 나타났다.

인권위는 고용노동부장관에게 ▲ 근로계약 체결 및 이행에 대한 관리감독 강화 ▲ ‘근로기준법’상 법정 근로시간 및 적정한 휴게‧휴일이 보장받을 수 있도록 개선대책 마련 ▲ ‘외국인근로자의 고용 등에 관한 법률 시행규칙’ 개정 ▲ 다양한 언어의 산업안전‧보건 자료 개발 및 산업안전보건관리비에 적정 소요 경비 반영 ▲ 이주노동자 대상 취업교육 프로그램 확대‧개편을 통해 권리교육 강화 ▲ ‘외국인근로자 숙식정보 제공 및 비용징수 관련 업무지침’ 정비 ▲ 임시 주거시설의 주거환경 기준 마련 및 관리감독 강화를 권고했다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중