ការទទួលស្គាល់ដោយការជួយរបស់ នីម៉ាល ជាពលករចំណាកស្រុកដែលបានជួយសង្រ្គោះមនុស្សនៅក្នុងកន្លែងភ្លើងឆេះ

119

ការបានទទួលស្គាល់ដោយការជួយរបស់(KATABILLA KETIYE GE-DARA NIMAL SIRI·38) នីម៉ាលជាពលករចំណាកស្រុកដែលមានស្រុកកំណើតនៅ សិរីរាំងការ ដែលជាអ្នកសុខុមភាពសុខភាពនៅថ្ងៃទី12 ខែ6។

មនុស្សដែលបានរងរបួសខណះពេលសកម្មភាពរចនាសម្ព័ន្ធទោះបីជាមានការគ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយនិងជីវិតនូវទឹកចិត្តសម្រាប់ជួយសង្រ្គោះមនុស្សផ្សេងដោយការប្រឈមមុខអ្នកជួយ។

នីម៉ាលបានធ្វើរចនាសម្ពន័នៃម្តាយដែលចូលទៅក្នុងភ្លើងដែលកំពុងឆាប់ឆេះនៅក្នុងផ្ទះនៅចំណុតចង្រ្កាបាយនៅភូមិ គួនវី ខេត្ត ខ្យូងមុកនៅថ្ងៃទី10ខែ2ដែលកន្លងផុតទៅនៅក្នុងការពិតនៃភ្លើងឆេះគឹធ្វើអោយមនុស្សបានរងរបួស។

ការបានផ្តល់និងការសម្តែការគួរសម បានបង្កើតឡើងនៅក្នុងច្បាប់និងទូទាត់ជូននូវទឹកប្រាក់ជាមួយនិងសេចក្តីនៃក្រដាសបញ្ចាក់ទៅដល់អ្នកដែលបានជួយ។

ការបានទទួលរង្វាន់ពីចំណាប់អារម្មណ៍នៃ LGជាលើកដំបូងដែលជាជនបរទេសនៅខែ 3កន្លងផុតទៅនេះពី នីម៉ាល។

화재 현장서 사람 구한 이주노동자 니말 씨 ‘의상자’로 인정

6월 12일, 보건복지부는 스리랑카 출신 이주노동자 니말(KATABILLA KETIYE GE-DARA NIMAL SIRI·38) 씨를 의상자(righteous person)로 인정했다.

의상자는 위험에 처한 다른 사람의 생명이나 신체를 구하기 위해 자신의 생명과 신체의 위험을 무릅쓰고 구조행위를 하다가 부상을 입은 사람이다.

니말 씨는 지난 2월 10일 경북 군위군 고로면에 위치한 주택에 화재가 발생하자 불 속으로 들어가 할머니를 구조했다. 이 과정에서 그는 화상 등의 부상을 입었다.

의상자에게는 증서와 함께 보상금을 지급하고 법률에서 정한 예우 및 지원을 하게 된다.

니말 씨는 지난 3월 외국인으로는 최초로 LG 의인상을 받기도 했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중