ការិយាល័យអប់រំទីក្រុងសេអ៊ូល ផ្ដល់ការមើលថែទាំដល់សិស្សសញ្ជាតិបរទេសថ្នាក់បឋម និង ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ ព្រមទាំងសិស្សរៀនក្រៅសាលា

ការិយាល័យអប់ទីក្រុងសេអ៊ូល បានសំរេចផ្តល់ឱ្យសិស្សសញ្ជាតិបរទេសថ្នាក់បឋម និងថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ ព្រមទាំងសិស្សដែលរៀនក្រៅសាលានូវថ្លៃសេវាថែទាំ និងថ្លៃរៀនដោយសារការរីករាលដាលនៃមេរោគកូរ៉ូណា១៩ ។

នៅថ្ងៃទី ១២ ខែតុលា ការិយាល័យអប់រំទីក្រុងសេអ៊ូល បានប្រកាសថានឹងផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភចិញ្ចឹមកុមារដល់សិស្សថ្នាក់បឋមសិក្សា និងអនុវិទ្យាល័យចំនួន ៥,១០០នាក់ និងកុមារក្នុងវ័យបឋមសិក្សា និងអនុវិទ្យាល័យចំនួន ៤,២៤០ នាក់ ដែលរៀនក្រៅសាលា ដើម្បីកាត់បន្ថយបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រួសារនីមួយៗ ដោយសារតែការចំណាយលើការថែទាំកុមារ។

កាលពីមុននៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានមើលឃើញថាបន្ទុកនៃការទទួលបន្ទុកលើការចិញ្ចឹមកុមារ និងចំណាយលើការអប់រំសម្រាប់គ្រួសារនីមួយៗអាចកើនឡើង ទើបបានផ្តល់ការផ្គត់ផ្គង់ពិសេសចំនួន ២០០,០០០វ៉ុនសម្រាប់កុមារម្នាក់ដែលមានអាយុក្រោមថ្នាក់បឋមសិក្សា និងឧបត្ថម្ភថ្លៃរៀនអនឡាញ ១៥០,០០០វ៉ុនសម្រាប់សិស្សថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យម្នាក់ ប៉ុន្តែវាបានធ្វើអោយមានភាពចម្រូងចម្រាសនៃការរើសអើងបានកើតឡើងដោយសារមិនបានរាប់សិស្សដែលមានសញ្ជាតិបរទេសសម្រាប់ការឧបត្ថម្ភនេះ។

ដូច្នេះហើយបានការិយាល័យអប់រំទីក្រុងសេអ៊ូល បានសម្រេចចិត្តផ្តល់ការឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន១៧.៤០ពាន់លានវ៉ុន។

សិស្សដែលមានសញ្ជាតិបរទេសអាចទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភនៅថ្ងៃទី ២៣ ខែនេះ ហើយសិស្សដែលរៀននៅក្រៅសាលាអាចទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភនៅថ្ងៃទី ៣០ បន្ទាប់ពីបានត្រួតពិនិត្យ ក្នុងករណីបានដាក់ពាក្យនៅថ្ងៃទី ១៩ ដល់ថ្ងៃទី ២៣ ។

អាយុ៧០ឆ្នាំឡើងទៅ អាចចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺផ្ដាសាយដោយឥតគិតថ្លៃចាប់ពីថ្ងៃទី១៩

មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រង និងបង្ការជំងឺកូរ៉េបានលើកឡើងថាមនុស្សចាស់ដែលមានវ័យ៧០ឆ្នាំឡើងទៅអាចទទួលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺផ្តាសាយដោយឥតគិតថ្លៃចាប់ពីថ្ងៃទី ១៩ ខែតុលា ហើយសម្រាប់មនុស្សចាសដែលមានអាយុចន្លោះពី ៦២ ទៅ ៦៩ឆ្នាំ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៦មួយសប្តាហ៍ក្រោយ។

មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រង និងបង្ការជំងឺកូរ៉េបានណែនាំឱ្យមនុស្សចាស់ទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅពេលពួកគេមានសុខភាពល្អ។

មនុស្សចាស់មានវ័យ៦២ឆ្នាំឡើងទៅមានចំនួន ១,០៥៨លាននាក់ដែលអាចទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងដោយឥតគិតថ្លៃហើយមន្ទីរពេទ្យដែលចាក់វ៉ាក់សាំងអាចរកបាននៅលើគេហទំព័រជំនួយការចាក់វ៉ាក់សាំង និងកម្មវិធីលើទូរស័ព្ទជំនួយការចាក់វ៉ាក់សាំង។

ចំនួនប្រជាជនធ្លាក់ចុះចាប់ពីឆ្នាំក្រោយហើយប្រជាជនចំណាកស្រុកមានចំនួន ៣.៥៥លាននាក់នៅឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនប្រជាជនកូរ៉េនឹងថយចុះចាប់ពីឆ្នាំ២០២១ ដោយសារបញ្ហាអត្រាកំណើតទាប ប៉ុន្តែគេបានព្យាករណ៍ថាល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃចំនួនអ្នកបានចូលសញ្ជាតិ ​និងជនអន្ដោប្រវេសន៍ជំនាន់ទី២​ រួមទាំងចំនួនជនបរទេសនឹងកើនឡើងដល់ ១.៣ លាននាក់ក្នុងរយៈពេល២០ឆ្នាំ។

នៅថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ការិយាល័យស្ថិតិបានប៉ាន់ស្មានថា ចំនួនប្រជាជន ២.២២លាននាក់ នៃជនអន្តោប្រវេសន៍នៅឆ្នាំនេះនឹងកើនឡើងដល់ ៣.៥២លាននាក់នៅឆ្នាំ២០៤០ តាមរយៈការព្យាករណ៍ប្រជាជនក្នុងស្រុក និងជនបរទេស។

ចំនួនជនបរទេសដែលបានចូលសញ្ជាតិនឹងកើនឡើងពី ២១០.០០០នាក់ទៅ ៥៤០.០០០នាក់ ហើយជនអន្តោប្រវេសន៍ជំនាន់ទី២ នឹងកើនឡើងពី ២៨០.០០០នាក់ទៅ ៧០០.០០០នាក់។

ការិយាល័យស្ថិតិបានព្យាករណ៍ថា ចំនួនជនបរទេសក៏នឹងកើនឡើងពី ១.៧៣លាននាក់ ដល់ ២.២៨លាននាក់ផងដែរ។

ចំណែកប្រជាជនកូរ៉េដែលមានចំនួន ៥០.០៥លាននាក់នៅឆ្នាំនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងថយចុះដល់ ៥០.០៣លាននាក់នៅឆ្នាំក្រោយ ហើយនឹងថយចុះដល់ ៤៨.៨៥លាននាក់នៅឆ្នាំ២០៤០ផងដែរ។

ការដាក់គម្លាតសង្គមទូទាំងប្រទេស ត្រូវបន្ថយចុះមកដំណាក់កាលទី១វិញ ហើយពង្រីការបើកសាលា

ចាប់ពីថ្ងៃទី១២ ខែតុលា រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានបន្ថយកម្រិតនៃការដាក់គម្លាតសង្គមនៅទូទាំងប្រទេសពីដំណាក់កាលទី២ មកដំណាក់កាលទី១វិញ។

នេះគឺជាវិធានការបន្ធូរបន្ថយក្នុងរយៈពេលជិតពីរខែចាប់តាំងពីថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា នៅពេលដំណាក់កាលទី២ នៃការដាក់គម្លាតត្រូវបានអនុវត្តនៅទូទាំងប្រទេស។

ដូច្នេះហើយ នៅកន្លែងដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ទាំង១០ ដូចជាកន្លែងច្រៀងខារ៉ាអូខេ និងក្លឹបកំសាន្ដត្រូវបានបើកជាថ្មី ប៉ុន្តែបំរាមជាក្រុមនៅតាមសាលផ្សព្វផ្សាយ ដូចជាការលក់ផ្ទាល់ និងលក់នៅកន្លែងជាដើមត្រូវបានរក្សាការហាមឃាត់។

សម្រាប់កម្មវិធីកីឡា អ្នកទស្សនាត្រូវបានអនុញ្ញាតត្រឹមតែ៣០% នៃចំនួនដែលអាចផ្ទុកបានសម្រាប់កីឡដ្ឋាននីមួយៗ ហើយកន្លែងសាធារណៈអាចដំណើរការបានពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនដែលអាចផ្ទុកបានដូចគ្នា។

ក្នុងករណីនៅតំបន់ប្រជុំជនក្នុងទីក្រុង ត្រូវបានអនុវត្ត “ដំណាក់កាល១.៥” មិនមែនដំណាក់កាលទី១ ពេញទេ ហើយការសរសេរឈ្មោះអ្នកចូលត្រូវបានរក្សាអោយអនុវត្តបន្ដ នៅក្នុងកន្លែងប្រើប្រាស់ចម្រុះដែលជាកន្លែងមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការឆ្លង ដូចជាអាហារដ្ឋាន ហាងកាហ្វេ ហើយនៅព្រះវិហារ គឺត្រូវបានកំណត់អោយមានកន្លែងអង្គុយ៣០% ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការថ្វាយបង្គំផ្ទាល់។

ដោយអនុលោមតាមគោលការណ៍ណែនាំត្រួតពិនិត្យរបស់រដ្ឋាភិបាល ក្រសួងអប់រំក៏បានពង្រីកការបើកសាលារៀនផងដែរ។

ចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ការកំណត់ចំនួននៃការកំណត់ការបើកសាលារៀននៅទូទាំងប្រទេសនឹងត្រូវបន្ធូរបន្ថយដល់ ២ ភាគ៣ ហើយនៅក្នុងតំបន់ដែលមិនមែនជាទីប្រជុំជន អាចមានការកាត់បន្ថយកម្រិតដង់ស៊ីតេបន្ថែមទៀតអាស្រ័យលើល័ក្ខខ័ណ្ឌ ក្នុងតំបន់ និងសាលារៀន។

នៅក្នុងតំបន់ប្រជុំជន ថ្នាក់រៀនក៏ត្រូវបានបែងចែកជាថ្នាក់ពេលព្រឹក និងពេលរសៀល ខណៈពេលនៅរក្សាកម្រិតដង់ស៊ីតេ។

មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាធំៗ ដែលមានសិស្សសិក្សាចំនួន ៣០០នាក់ឡើងទៅ នៅក្នុងតំបន់ប្រជុំជន ដែលត្រូវបានផ្អាកចាប់ពីពាក់កណ្តាលខែសីហានោះ ក៏នឹងត្រូវបើកដំណើរការឡើងវិញផងដែរ។

Dinas Pendidikan Seoul Memberi Bantuan untuk Siswa SD dan SMP Berkewarganegaraan Asing

Dinas Pendidikan Metropolitan Kota Seoul memutuskan untuk memberikan bantuan kepada siswa-siswi SD, SMP, dan remaja putus sekolah berkewarganegaraan asing berupa bantuan dukungan bbelajar dan juga tempat penitipan anak.

Pada 12 Oktober 2020, Dinas Pendidikan Metropolitan Kota Seoul mengumumkan bahwa pemerintah akan memberikan ‘bantuan sementara untuk membesarkan anak’ kepada sekitar 5.100 siswa SD dan SMP berkewarganegaraan asing, serta 4.240 anak-anak usia SD dan SMP di luar sekolah yang berkewarganegaraan asing untuk mengurangi beban ekonomi pada setiap keluarga karena perawatan anak.

Menurut laporan sebelumnya, pemerintah mengungkapkan bahwa beban pendidikan dan perawatan anak untuk di setiap keluarga bisa meningkat sehingga pemerintah memberikan uang bantuan untuk perawatan khusus sebesar 200.000 KRW per orang untuk siswa SD atau yang lebih muda. Selain itu, ada pula bantuan untuk pembelajaran non tatap muka sebesar 150.000 KRW per orang untuk siswa SMP, akan tetapi kontroversi muncul karena siswa siswi berkewarganegaraan asing tidak termasuk ke dalam siswa yang bisa menerima bantuan tersebut.

Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Metropolitan Kota Seoul memutuskan untuk memberikan bantuan dengan menginvestasikan 1,74 miliar KRW.

Siswa berkewarganegaraan asing dapat menerima dana bantuan paling lambat tanggal 23 Oktober 2020, dan anak-anak putus sekolah dapat menerima dana dukungan pada tanggal 30 Oktober 2020 setelah peninjauan jika mereka mendaftar pada tanggal 19-23 Oktober 2020.

Vaksin Flu Gratis untuk Lansia Berusia 70 Tahun ke Atas Mulai 19 Oktober

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea (KCDC) menyatakan bahwa lansia berusia 70 tahun ke atas bisa mendapatkan vaksin flu secara gratis mulai 19 Oktober 2020, dan lansia yang berusia antara 62 dan 69 tahun mulai tanggal 26 Oktober 2020.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea (KCDC) merekomendasikan para lansia untuk menerima vaksin ketika berada dalam keadaan sehat.

Terdapat 10,58 juta orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan vaksinasi gratis di atas usia 62 tahun, dan institusi medis vaksinasi dapat ditemukan di situs website bantuan vaksinasi serta aplikasi smartphone bantuan vaksinasi.

Penduduk Korsel Diperkirakan Menurun Mulai Tahun 2021

Jumlah penduduk Korea Selatan diperkirakan akan berkurang mulai tahun 2021 karena masalah angka kelahiran yang rendah. Akan tetapi diperkirakan populasi migran termasuk orang asing, naturalisasi dan imigran generasi kedua akan meningkat sebanyak 1,3 juta orang selama 20 tahun.

Pada 15 Oktober 2020, Badan Pusat Statistik Korsel memperkirakan bahwa populasi 2,22 juta orang migran pada tahun 2020 akan meningkat menjadi 3,52 juta orang pada tahun 2040 melalui prakiraan jumlah penduduk domestik dan asing.

Jumlah orang yang dinaturalisasi akan meningkat dari 210.000 orang menjadi 540.000 orang, dan imigran generasi kedua akan meningkat dari 280.000 orang menjadi 700.000 orang.

Badan Pusat Statistik Korsel memperkirakan bahwa jumlah migran akan meningkat dari 1,73 juta orang menjadi 2,28 juta orang.

Di sisi lain, jumlah penduduk Korea Selatan yang mencapai 50,05 juta orang tahun ini diperkirakan akan turun menjadi 50,03 juta orang pada tahun 2021 dan menjadi 48,85 juta orang pada tahun 2040.

PSBB Korea Diturunkan ke Level 1

Mulai 12 Oktober 2020, pemerintah Korea Selatan menurunkan level PSBB nasional dari level 2 ke level 1.

Ini adalah pelonggaran pertama kali dalam hampir dua bulan sejak 23 Agustus, ketika level 2 diterapkan secara nasional.

10 fasilitas berisiko tinggi seperti ruang karaoke dan klub telah dibuka kembali, tetapi larangan grup penjualan langsung seperti penjualan door-to-door tetap dipertahankan.

Untuk acara olahraga, penonton hanya diperbolehkan mencapai 30% dari kapasitas tiap stadion, dan fasilitas umum dan umum dapat dioperasikan dengan setengah dari kapasitas normal.

Untuk wilayah metropolitan Kota Seoul, level 1,5 diterapkan, bukan level 1. Tindakan pencegahan seperti penulisan daftar pengguna juga dipertahankan di fasilitas multi guna dengan risiko tinggi infeksi, seperti restoran dan kafe, dan kebaktian tatap muka di gereja hanya diizinkan sebesar 30% dari jumlah kursi di ruang ibadah.

Sesuai dengan pedoman pemerintah, Kementerian Pendidikan juga telah menambah kelas di sekolah.

Mulai 19 Oktober 2020, batas jumlah kehadiran di sekolah secara nasional akan diturunkan menjadi dua pertiga dari jumlah siswa, dan di wilayah non-metropolitan, dimungkinkan untuk mengurangi lebih lanjut sesuai dengan kondisi lokal dan sekolah.

Di wilayah metropolitan Kota Seoul, kelas dibagi menjadi kelas pagi dan sore dengan tetap menjaga standar pencegahan infeksi.

Akademi besar dengan lebih dari 300 orang di wilayah metropolitan Kota Seoul, yang telah dihentikan sejak pertengahan Agustus, juga akan dibuka kembali.

Từ ngày 19/10, công dân trên 70 tuổi được tiêm phòng vắc xin cảm độc miễn phí

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết người cao tuổi từ 70 tuổi trở lên sẽ được tiêm vắc xin cảm độc miễn phí từ ngày 19 tháng 10, người cao tuổi từ 62 đến 69 tuổi sẽ tiêm vắc xin cảm độc miễn phí một tuần sau đó, từ ngày 26/10.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) khuyến cáo người cao tuổi nên thực hiện tiêm phòng trong điều kiện sức khỏe tốt.

Hiện có 1,058 triệu người ở độ tuổi trên 62 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng miễn phí, người dân có thể tìm thông tin về các cơ sở y tế tiêm chủng phòng ngừa trên trang web hỗ trợ tiêm chủng và ứng dụng điện thoại thông minh hỗ trợ tiêm chủng phòng ngừa.


<만 70세 이상 19일부터 독감백신 무료접종>

질병관리청은 만 70세 이상 고령자들은 10월 19일부터, 만 62∼69세는 일주일 뒤인 26일부터 독감백신을 무료로 접종받을 수 있다고 밝혔다.

질병관리청은 고령자들이 건강 상태가 좋을 때 예방접종을 받을 것을 당부했다.

만 62세 이상 무료 접종 대상자는 모두 1,058만명으로 접종 의료기관은 예방접종도우미 홈페이지, 예방접종도우미 스마트폰 앱 등에서 확인할 수 있다.