សម្រួលនិតិវិធីទិដ្ឋាការធនធានជនបរទេសផ្នែកឧស្សាហកម្មថ្មី

graphic-3312365_960_720

រដ្ឋាភិបាលបានសម្រួលនិតិវិធីទិដ្ឋាការ ដើម្បីពង្រីកធនធានជនបរទេសផ្នែកឧស្សាហកម្មថ្មីលើជំនាញវិទ្យាសាស្រ្ដមនុស្សយន្ដ សហគ្រាសសេវាទូរស័ព្ទសាកលជាដើម។

ក្រសួងយុត្ដិធម៌បានប្រកាសថានឹងបន្ថែមការអនុញាតិទិដ្ឋាការការងារជំនាញ (E-7) ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែឧសភា លើជំនាញការងារអ្នកបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្រ្ដមនុស្សយន្ដ និង អ្នកស្រាវជ្រាវ អ្នកបង្រៀនផ្នែកសុវត្ថិភាពឧស្សាហកម្ម និង អ្នកមើលការខុសត្រូវគ្រោះថ្នាក់ ព្រមទាំងបុគ្គលិកប្រឹក្សាយោបល់អតិថិជនជាដើម។

ទិដ្ឋាការ(E-7)គឺផ្ដល់អោយអ្នកធ្វើការដែលជាជនបរទេសដែលមានជំនាញ ‘ខ្ពស់’ ដែលមានបទពិសោធន៍លចាប់ពី៥ឆ្នាំឡើងទៅ ឬអ្នកដែលមានបរិញ្ញាប័ត្រអនុបណ្ឌិត។

Continue reading “សម្រួលនិតិវិធីទិដ្ឋាការធនធានជនបរទេសផ្នែកឧស្សាហកម្មថ្មី”

ពលការនីដែលរងគ្រោះអំពើហឹង្សារផ្លូវភេទ អាចប្ដូរក្រុមហ៊ុនបានដោយគ្មានការយល់ព្រមពីថៅកែ

stop-1131143_960_720

កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា សហព័ន្ធលំបំបាត់អំពើហឹង្សារនិងការបៀតបៀនកេរ្ដិ៍ខ្មាស់នៃរដ្ឋាភិបាលដែលមានសមសភាពមកពីមន្ទីរនៃរដ្ឋាភិបាលចំនួន១២ ព្រមទាំងក្រសួងគ្រួសារស្រ្ដីបានធ្វើបទបង្ហាញស្ដីពីវិធានការ។ វិធានការដែលបានលើកឡើងមានដូចជា ប្រព័ន្ធផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងធ្វើការបន្ទាន់ និង មជ្ឈមណ្ឌលរាយការណ៍ដោយប្រើឈ្មោះពិតដែលមានប្រើភាសាបរទេសជាដើម។

ពលការនីដែលបានរងអំពើហឹង្សារផ្លូវភេទពីថៅកែអាចប្ដូរកន្លែងធ្វើការបានភ្លាមៗ។ កាលពីមុនពលករបរទេសមិនអាចប្ដូរកន្លែងធ្វើការបានឡើងប្រសិនបើគ្មានការយល់ព្រមពីថៅកែនោះ។ ប្រព័ន្ធរាយការណ៍ដោយប្រើភាសាបរទេសនឹងរៀបចំអោយប្រើប្រាស់ក្នុងខែនេះ។

ក្រសួងការងារបានសម្រេចប្រើប្រាស់នូវប្រព័ន្ធបកប្រែ ‘ប្រព័ន្ធរាយការណ៍ការបៀតបៀតកេរ្ដិ៍ខ្មាស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន’នៅក្នុងគេហទំពររបស់ខ្លួន។ ហើយក្រសួងក៏បានពង្រឹងការភ្ជាប់អ្នកទី៣ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់សេវាបកប្រែសំរាប់ភាសារផ្សេងៗដែលមានអ្នកពិគ្រោះយោបល់តាមទូរសព្ទដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលទូរស័ព្ធ ដានូរី (1577-1366) មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មជនបរទេសចម្រុះ (1345) និង មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ធនធានជនបរទេស (1577-0071) ដែលអាចទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធទូរសព្ទបានរហ័ស និង អោយមានការណែនាំនិងត្រួតពិនិត្យលើថៅកែដែលបានរាយការណ៍។

មិនតែប៉ុណ្ណោះក្រសួងមានក្រសួងមានគម្រោងផ្គត់ផ្គង់ទីលំនៅស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នដល់ពលការនីបរទេសដែលរងគ្រោះអំពើហឹង្សារផ្លូវភេទ និង ដំឡើងប្រព័ន្ធថ្មី ‘ទីស្នាក់ការប្រឹក្សាយោបល់ស្រ្ដីរងគ្រោះអំពើហឹង្សារផ្លូវភេទជំនាញ’ដែលអាចផ្ដល់នូវការប្រឹក្សាយោបល់បញ្ហាទូទៅ២៤ម៉ោង។

Continue reading “ពលការនីដែលរងគ្រោះអំពើហឹង្សារផ្លូវភេទ អាចប្ដូរក្រុមហ៊ុនបានដោយគ្មានការយល់ព្រមពីថៅកែ”

រូបិយប័ណ្ណក្លែងក្លាយមិនមានការថយចុះ

don-1881711_960_720

កាលពីឆ្នាំមុនធនាគារសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានទទួលការរាយការណ៍អំពីរូបិយប័ណ្ណក្លែងក្លាយមានចំនួនសរុប ១,៦០៩សន្លឹង ប្រៀបជាមួយឆ្នាំមុនទៀតគឺមានការកើនឡើង១៦.៨%។ ចំនួនតាមសន្លឹករូបិយប័ណ្ណនិមួយៗ សន្លឹងមួនមឺនមាន (១,១៩៦សន្លឹក) សន្លឹកប្រាំពាន់មាន (៣២២សន្លឹក) សន្លឹងប្រាំមឺនមាន (៧៧សន្លឹក) សន្លឹកមួយពាន់មាន (១៤សន្លឹក)

ការទទួលផលអាក្រក់នៃរូបិយប័ណ្ណក្លែងក្លាយភាគរកឃើញនៅតាមផ្សារធម្មតាឬផ្សារបូរាណដែលប្រើប្រាស់លុយសន្លឹកក្នុងការទិញលក់។ មិនតែប៉ុណ្ណោះក៏មានករណីចរាចររូបិយប័ណ្ណក្លែងក្លាយនៅតាមហាងលក់ចំណីអាហារស្រាប់ តូបលក់ទំនិញមធ្យម ហាងលក់គ្រឿងដែក និងនៅពេលជិះតាក់ស៊ីជាដើម។

រូបិយប័ណ្ណក្លែលក្លាយជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់អ្នកដែលបានទទួលផ្ទាល់។ ប្រសិនបើមិនចាប់ឧក្រិដ្ឋជនអោយលុយវិញនៅកន្លែងនោះទេ នៅពេលក្រោយទោះបីដឹងថាជាប្រាក់ក្លែងក្លាយក៏មិនអាចទទួលថ្លៃជំងឺចិត្តបានដែរ។

ធនាគារជាតិនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានអោយដឹងថាចំពោះក្រដាសប្រាក់ពិតប្រាកដដែលខូច ធនាគារមានតួនាទីផ្ដល់ជំងឺចិត្តលើការខូចខាតបាន ក៏ប៉ុន្ដែក្រដាសប្រាក់ក្លែងក្លាយធនាគារមិនមានតួនាទីបែបនោះទេ។ ដោយសារការដែលទាមទារអោយធនាគារផ្ដល់ថ្លៃជំងឺចិត្តលើការផលិតក្រដាសប្រាក់ក្លែងក្លាយគឺបានជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ជាច្រើន។

Continue reading “រូបិយប័ណ្ណក្លែងក្លាយមិនមានការថយចុះ”

Lao động nữ nước ngoài bị quấy rối tình dục có thể đổi nơi làm việc bất kể đồng thuận từ chủ doanh nghiệp tuyển dụng

stop-1131143_960_720

Vào ngày 17 tháng 4 vừa qua, Hội đồng xúc tiến xóa tận gốc nạn quấy rối, xâm hại tình dục phạm vi toàn chính phủ bao gồm đại diện 12 bộ ngành trực thuộc chính phủ như Bộ gia đình và phụ nữ Hàn Quốc… đã công bố đối sách liên quan vấn nạn này. 

Nội dung chủ yếu được bàn thảo gồm ‘Chế độ cho phép thay đổi nơi làm việc khẩn cấp’, ‘Tổng đài tố cáo, trình báo nặc danh’ dành riêng cho người nước ngoài…

Từ nay, những lao động nữ nước ngoài bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc có thể lập tức chuyển chỗ làm. Trước đây, họ không thể tự do thay đổi nơi làm việc nếu không có sự đồng thuận từ phía chủ doanh nghiệp tuyển dụng.

Ngoài ra, hệ thống tiếp nhận trình báo dành riêng cho người nước ngoài cũng sẽ hoàn thiện trong tháng 4 này. 

Bộ tuyển dụng lao động Hàn Quốc sẽ vận hành phiên bản chuyển ngữ của ‘hệ thống trình báo nặc danh các vụ việc quấy rối tình dục tại công sở’ tại trang chủ của bộ. Các đối sách khác như thiết lập đường dây nóng với các Tổng đài tư vấn thông tin đa ngôn ngữ Danuri call center(1577-1366), trung tâm hỗ trợ người nước ngoài tổng hợp (1345), trung tâm tư vấn người lao động nước ngoài (1577-0071), tăng cường liên kết hỗ trợ cung cấp dịch vụ hỗ trợ thông dịch của bên thứ 3, chỉ đạo và kiểm tra những doanh nghiệp bị tố cáo. 

Bên cạnh đó, bộ này cũng có kế hoạch mở rộng hỗ trợ chỗ thuê trọ cho các lao động nữ là nạn nhân của vụ việc quấy rối tình dục, thiết lập ‘Trạm tư vấn chuyên sâu cho phụ nữ nước ngoài là nạn nhân bị tấn công bạo lực’ để có thể hỗ trợ kịp thời các vấn đề phức tạp liên quan.

Continue reading “Lao động nữ nước ngoài bị quấy rối tình dục có thể đổi nơi làm việc bất kể đồng thuận từ chủ doanh nghiệp tuyển dụng”

Cải thiện quy định visa cho người lao động nước ngoài trong ngành công nghiệp tiên tiến

graphic-3312365_960_720

Chính phủ Hàn Quốc nới lỏng quy chế cấp visa nhằm thu hút nguồn lao động nước ngoài cho các ngành công nghiệp mới như công nghệ robot, tổng đài doanh nghiệp đa quốc gia. 

Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết sẽ bổ sung thêm các đối tượng chuyên viên kỹ thuật và chuyên viên nghiên cứu của lĩnh vực công nghệ robot, chuyên viên quản lý an toàn và rủi ro công nghiệp, nhân viên tư vấn khách hàng vào đối tượng được cấp visa làm việc đặc thù (E-7) từ ngày 1 tháng 5 năm nay.

Visa E-7 thường dành cho nguồn nhân lực ‘cao cấp’ là người lao động nước ngoài có chuyên môn cao như người có bằng thạc sĩ hoặc có kinh nghiệm trên 5 năm trong lĩnh vực đang làm việc.

Continue reading “Cải thiện quy định visa cho người lao động nước ngoài trong ngành công nghiệp tiên tiến”

Bộ an toàn dược phẩm và thực phẩm Hàn Quốc khuyến nghị phụ nữ có thai tránh dùng các sản phẩm chiết xuất từ trà xanh hoặc quả nụ Garcinia

img_318924_1

Liên quan đến lưu ý khi sử dụng 4 nguyên liệu chính trong các thực phẩm chức năng mà điển hình là thành phần chiết xuất từ quả nụ Garcinia cambogia, Bộ an toàn dược phẩm và thực phẩm Hàn Quốc vừa bổ sung nội dung khuyến cáo “trẻ em, phụ nữ có thai và các bà mẹ đang cho con bú nên tránh sử dụng các chất này”. 

Căn cứ vào bản đề án chỉnh sửa ‘Tiêu chuẩn và quy định về thực phẩm chức năng’ do Bộ an toàn dược phẩm và thực phẩm Hàn Quốc đề xuất hành chính vào ngày 13 tháng 4 vừa qua, nội dung ‘trẻ em, phụ nữ có thai và các bà mẹ đang cho con bú nên tránh sử dụng các chất này’, ‘Người có tiền sử bệnh hoặc đang sử dụng thuốc định kỳ cần có tư vấn hoặc chỉ định của chuyên gia y tế trước khi sử dụng sản phẩm’ được bổ sung vào phần lưu ý sử dụng của các sản phẩm có chiết xuất từ quả nụ Garcinia cambogia, trà xanh và lá nha đam, Probiotics.

Chất EGCG (Epigallocatechin gallate) trong thành phần chống oxy hóa Catechin có trong trà xanh có thể phát sinh chất độc gây hại cho gan nếu hấp thụ với liều lượng lớn, vì vậy với những sản phẩm hoàn chỉnh có chiết xuất từ trà xanh, hàm lượng chất EGCG sử dụng trong một ngày được giới hạn an toàn ở mức dưới 300mg. 

Để đảm bảo độ an toàn cho các sản phẩm Probiotics, với trường hợp sử dụng loại khuẩn chiết xuất từ lợi khuẩn Enterococcus làm nguyên liệu chính cho sản phẩm, quy định liên quan cũng điều chỉnh tiêu chuẩn sản xuất buộc sử dụng loại vi khuẩn có gen di truyền chứa khả năng kháng khuẩn, kháng sinh và không có gen chứa độc tính.

Continue reading “Bộ an toàn dược phẩm và thực phẩm Hàn Quốc khuyến nghị phụ nữ có thai tránh dùng các sản phẩm chiết xuất từ trà xanh hoặc quả nụ Garcinia”

Lượng tiền giả tại Hàn Quốc vẫn không thuyên giảm

don-1881711_960_720

Số lượng tiền giả mà ngân hàng Hàn Quốc nhận được trình báo vào năm ngoái là 1,609 tờ, tăng 16.8% so với năm trước đó. Thứ tự loại tiền bị làm giả lần lượt là tiền mệnh giá 10,000 won (1,196 tờ), 5,000 won(322 tờ), 50,000 won(77 tờ), 1,000 won (14 tờ).

Vụ việc tiền giả thường phát sinh tại các khu vực thường xuyên giao dịch chính bằng tiền mặt như chợ truyền thống. Ngoài ra cũng có nhiều trường hợp lưu thông tiền giả phát sinh tại tiệm tiện ích, siêu thị, tiệm đồ sắt, taxi.  

Tiền giả gây ra thiệt hại trực tiếp cho người nhận trúng loại tiền này. Nạn nhân không thể nhận được bồi hoàn thiệt hại nếu không bắt được thủ phạm ngay tại chỗ và mãi về sau mới phát hiện ra tiền giả. 

Ngân hàng Hàn Quốc có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại nhất định nếu tiền giấy bị hỏng rách trầy xước, nhưng lại không có nghĩa vụ này với thiệt hại tiền giả. Bởi vì từng có quá nhiều trường hợp lợi dụng sơ hở, cố tình tự làm tiền giả rồi đem đến ngân hàng yêu cầu bồi thường.

Continue reading “Lượng tiền giả tại Hàn Quốc vẫn không thuyên giảm”