អនុវត្ដវិធានការកាតព្វកិច្ចលើលិខិតពិនិត្យពេលវិលចូលប្រទេសវិញសម្រាប់ជនអន្ដោប្រវេសន៍រស់នៅប្រទេសកូរ៉េ

 

Photo by Owen Beard on Unsplash

ចាប់ពីថ្ងៃទី១ខែមិថុនាទោះបីជាជនអន្ដោប្រវេសន៍ត្រូវច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េត្រូវតែទទួលលិខិតអនុញ្ញាតិវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញហើយត្រូវតែប្រគល់លិខិតពិនិត្យសុខភាពដែលចេញដោយស្ថាប័នសុខាភិបាលនៅប្រទេសរបស់ខ្លួន។

នៅថ្ងៃទី២៣ខែឧសភាក្រសួងយុត្ដិធម៌បានប្រកាសថានឹងអនុវត្តវិធានការដូចនិងខ្លឹមសារនេះនូវ ‘ប្រព័ន្ធអនុញ្ញាតិវិលចូលប្រទេសរបស់ជនអន្ដោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់’និង ‘ការដាក់ជាកាតព្វកិច្ចអោយមានលិខិតពិនិត្យសុខភាព’ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងមេរោគកូរូណា១៩ពីក្រៅប្រទេស។

រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានអនុញ្ញាតិអោយជនបរទេសស្របច្បាប់វិលចូលប្រទេសវិញដោយគ្មានលិខិអនុញ្ញាតិវិលចូលប្រទេសវិញក្នុងរយៈពេល១ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១០។

ចាប់ពីខែមិថុនាជនបរទេសស្របច្បាប់ដែលចាកចេញពីប្រទេសដោយមិនបានទទួលលិខិតលិខិអនុញ្ញាតិវិលចូលប្រទេសវិញនឹងត្រូវលុបឈ្មោះចេញ។

ចំពោះជនបរទេសដែលមានទិដ្ឋាការ មន្រ្ដីទូត(A-1) មន្រ្ដី (A-2) កិច្ចព្រមព្រៀង (A-3) និងជនរួមសញ្ជាតិនៅក្នុងប្រទេស(F-4) ត្រូវរក្សានៅដដែលដោយមិនចាំបាច់ទទួលលិខិតអនុញ្ញាតិវិលចូលប្រទេសវិញទេ។

លិខិអនុញ្ញាតិវិលចូលប្រទេសវិញអាចទៅចុះឈ្មោះទទួលនៅគ្រប់ការិយាល័យអន្ដោប្រទេសន៍ និង កិច្ចការជនបរទេសទូទាំងប្រទេស។

នៅពេលត្រួតពិនិត្យវិលចូលប្រទេសវិញត្រូវប្រគល់លិខិតពិនិត្យសុខភាពដែលទទួលពីប្រទេសរបស់ខ្លួនជាដាច់ខាត។

លិខិតពិនិត្យសុខភាពត្រូវតែជាលិខិតដែលចេញជាភាសាកូរ៉េ ឬភាសាអង់គ្លេសក្នុងរយៈពេលពីរថ្ងៃ(៤៨ម៉ោង)មុនពេលចាកចេញពីប្រទេសហើយត្រូវតែមានបញ្ជាក់អំពីអាការៈមានឬមិនមានមេរោគកូរូណា១៩និងអ្នកពិនិត្យនិងកាលបរិច្ឆេទពិនិត្យ។

ចំពោះជនបរទេសដែលជា មន្រ្ដីទូត មន្រ្ដី  កិច្ចព្រមព្រៀង និងជនរួមសញ្ជាតិនៅក្នុងប្រទេសអាចវិលចូលប្រទេសវិញបានដោយមិនចាំបាច់ប្រគល់លិខិតពិនិត្យសុខភាពនោះទេ។

ហើយសម្រាប់អ្នកវិនិយោគនិងអ្នកជំនួញដែលមាន ‘លិខិតលើកលែងដាក់អោយនៅដោយលែក’ដែលចេញដោយស្ថាប័ននៅក្រៅនិងក្នុងប្រទេសត្រូវបានលើកលែងកាតព្វកិច្ចប្រគល់លិខិតពិនិត្យសុខភាព។ 계속 읽기 “អនុវត្ដវិធានការកាតព្វកិច្ចលើលិខិតពិនិត្យពេលវិលចូលប្រទេសវិញសម្រាប់ជនអន្ដោប្រវេសន៍រស់នៅប្រទេសកូរ៉េ”

បើគ្មានម៉ាសអាចបដិសេដ្ឋមិនអោយជិះឡានក្រុង តាក់ស៊ី

 

Photo by frankie cordoba on Unsplash

ចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ខែឧសភាដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលមេរោគឆ្លងកូរូណា១៩ត្រូវបានអោយបិដិសេដ្ឋមិនអោយជិះឡានក្រុង តាក់ស៊ីចំពោះភ្ញៀវដែលមិនពាក់ម៉ាស។

ចាប់ពីម៉ោង០(១២យប់)ថ្ងៃទី២៧នៅគ្រប់ទាំងក្រុមហ៊ុនហោះហើយទាំងជើងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសត្រូវបានអនុវត្តជាកាតព្វកិច្ចដល់ភ្ញៀវត្រូវតែពាក់ម៉ាស។

រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េ ដើម្បីពង្រីកវិធានការកាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាសអោយមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់នោះ រដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតិអោយម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបើកបរ និងអ្នកដែលធ្វើការជាអ្នកបើកបរនិមួយៗអាចបដិសេដ្ឋភ្ញៀងដែលមិនពាក់ម៉ាស ហើយនឹងលើកលែងការពិន័យផ្នែករដ្ឋបាលដូចជាការផ្អាក់អាជីវកម្ម និងផាកពិន័យដោយគិតត្រឹមពេលអនុវត្ដការបដិសេដ្ឋមិនអោយជិះ។ 계속 읽기 “បើគ្មានម៉ាសអាចបដិសេដ្ឋមិនអោយជិះឡានក្រុង តាក់ស៊ី”

ការិយាល័យពន្ធដាជាតិ “ទៅទទួលប្រាក់ពន្ធចំនួន១៤០០មឺនលានវ៉ុន

kelly-sikkema-3-Tc_5LROrM-unsplash

ដោយពិចារណាលើវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយសារមេរោគកូរ៉ូណា១៩ ការិយាល័យពន្ធដាជាតិនឹងធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីស្វែងរកការសងប្រាក់វិញដល់អ្នកជាប់ពន្ធមិនបានទទួល មួយខែមុនលឿនជាងឆ្នាំមុន។

យោងតាមការិយាល័យពន្ធដាជាតិនៅថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភាការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភការងារ ប្រាក់ពន្ធលំនៅដ្ឋាន ត្រូវបានទូទាត់ក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែដោយសារតែការផ្លាស់ប្តូរអាសយដ្ឋានទីលំនៅជាដើម ការសងប្រាក់មិនត្រូវបានទទួលទេ ហើយទឹកប្រាក់ដែលអ្នកជាប់ពន្ធមិនទាន់បានទៅទទួលមានចំនួន ១៤៣,៤ មឺនលានវ៉ុន។

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការសងប្រាក់ដែលមិនបានទទួលនឹងត្រូវផ្ញើទៅ Kakao Talk ឬសារជាអក្សរនៅដើមខែបន្ទាប់។

ការសងប្រាក់ក៏អាចឆែកមើលនៅលើគេហទំព័រពន្ធដា(Hometaxឬគេហទំព័ររដ្ឋាភិបាល២៤។ 계속 읽기 “ការិយាល័យពន្ធដាជាតិ “ទៅទទួលប្រាក់ពន្ធចំនួន១៤០០មឺនលានវ៉ុន”

ភាពតក់ស្លុតបញ្ហាការងារដោយសារកូរូណា ផ្ដោតលើអ្នកមិនបានចុះឈ្មោះធានារ៉ាប់រងជួលការងារ

alex-kotliarskyi-QBpZGqEMsKg-unsplash

លទ្ធផលមួយបានរកឃើញថាផលប៉ះពាល់ការជួលការងារដោយសារមេរោគកូរ៉ូណា១៩ ត្រូវបានផ្តោតទៅលើអ្នកធ្វើការដែលមិនបានចុះឈ្មោះធានារ៉ាប់រងជួលការងារ។

យោងតាមរបាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថាស្រាវជ្រាវឧស្សាហកម្មដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ចំនួនអ្នកមានការងារនៅខែមីនាបានថយចុះ ២២៩.០០០នាក់បើប្រៀបធៀបនឹងខែកុម្ភៈ ដែលក្នុងនោះ ១៨៨.០០០នាក់គ្មានការងារធ្វើដែលស្មើនឹង៨២% ។

បើប្រៀបធៀបនឹងខែកុម្ភៈចំនួនកើនឡើងនៃអ្នកមានធានារ៉ាប់រងការងារកាលពីខែមីនាចំនួន២២០.០០០នាក់បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងចំនួន៨០០០នាក់ក្នុងខែមីនាឆ្នាំនេះ។ 계속 읽기 “ភាពតក់ស្លុតបញ្ហាការងារដោយសារកូរូណា ផ្ដោតលើអ្នកមិនបានចុះឈ្មោះធានារ៉ាប់រងជួលការងារ”

Thi hành biện pháp bắt buộc người nước ngoài sống tại Hàn Quốc phải có giấy chứng nhận y tế khi xuất cảnh và tái nhập cảnh 

Photo by Owen Beard on Unsplash
Photo by Owen Beard on Unsplash

Từ ngày 1 tháng 6, người nước ngoài có đăng ký cư trú tại Hàn Quốc cũng phải nộp giấy phép tái nhập cảnh và giấy chứng nhận y tế được cấp bởi một tổ chức y tế địa phương tại quốc gia đã lưu trú trước khi vào Hàn để tái nhập cảnh Hàn Quốc sau khi xuất cảnh khỏi nước này.

Vào ngày 23 tháng 5, Bộ Tư pháp Hàn Quốc tuyên bố sẽ triển khai ‘Chế độ giấy phép tái nhập cảnh cho người nước ngoài có đăng ký’ và ‘Bắt buộc nộp giấy chứng nhận y tế’ để ngăn chặn du nhập virus Covid-19 từ nước ngoài.

Kể từ năm 2010, chính phủ Hàn Quốc đã miễn giấy phép tái nhập cảnh nếu người nước ngoài đã đăng ký cư trú tái nhập cảnh vào Hàn Quốc trong vòng một năm.

Bắt đầu từ tháng 6, những người nước ngoài rời khỏi Hàn Quốc nhưng không đăng ký giấy phép nhập cảnh thì thẻ người nước ngoài sẽ bị hủy hiệu lực.

Người nước ngoài có visa ngoại giao (A-1), visa công vụ (A-2) hoặc visa hợp tác (A-3), visa  Hàn kiều (F-4) không cần xin cấp giấy phép tái nhập cảnh.

Có thể đăng ký cấp giấy phép tái nhập cảnh bằng cách trực tiếp đến Văn phòng quản lý  xuất nhập cảnh và người nước ngoài tại địa phương cư trú.

Đồng thời, người nước ngoài cũng có nghĩa vụ phải nộp giấy chứng nhận y tế được cấp bởi một tổ chức y tế địa phương tại quốc gia đã lưu trú trước khi nhập cảnh Hàn Quốc khi thực hiện kiểm tra tái nhập cảnh.

Giấy chứng nhận y tế phải được soạn thảo bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh trong vòng hai ngày (48 giờ) trước ngày khởi hành, và phải ghi rõ các thông tin có hay không có các triệu chứng liên quan đến virus Covid-19, ngày giờ kiểm tra và cơ quan thực hiện xét nghiệm kiểm tra.

Người nước ngoài có  visa ngoại giao, công vụ hoặc visa hợp tác, visa Hàn kiều có thể tái nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần nộp giấy chứng nhận y tế.

Các nhà đầu tư và doanh nhân có ‘Giấy chứng nhận miễn trừ cách ly’ do các cơ quan ngoại giao ở nước ngoài cấp cũng được miễn nghĩa vụ nộp giấy chứng nhận y tế.

계속 읽기 “Thi hành biện pháp bắt buộc người nước ngoài sống tại Hàn Quốc phải có giấy chứng nhận y tế khi xuất cảnh và tái nhập cảnh “

 Có thể không được lên xe buýt hoặc taxi nếu không đeo khẩu trang

Photo by frankie cordoba on Unsplash
Photo by frankie cordoba on Unsplash

Từ ngày 26 tháng 5, để ngăn chặn sự lây lan của dịch virus Covid-19, hành khách di chuyển bằng xe buýt hoặc taxi không đeo khẩu trang có thể bị từ chối không được lên xe buýt hoặc taxi.

Từ 00:00 ngày 27 tháng 5, tất cả các chuyến bay quốc tế và nội địa của tất cả các hãng hàng không đều phải tuân thủ nghĩa vụ và biện pháp yêu cầu hành khách đeo khẩu trang.

Để tăng hiệu quả của chính sách mở rộng bắt buộc đeo khẩu trang, chính phủ Hàn Quốc cho phép các doanh nghiệp điều hành vận tải và tài xế điều khiển phương tiện vận tải được quyền từ chối chuyên chở các hành khách không đeo khẩu trang, đồng thời quyết định tạm thời miễn trừ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính như đình chỉ kinh doanh hoặc phạt hành chính khi từ chối chở khách như hiện tại.

계속 읽기 ” Có thể không được lên xe buýt hoặc taxi nếu không đeo khẩu trang”

Cơ quan thuế Hàn Quốc khuyến khích “Người dân hãy đến nhận 140 tỉ won tiền hoàn thuế!”

kelly-sikkema-3-Tc_5LROrM-unsplash

Xem xét cuộc khủng hoảng kinh tế trong tình hình dịch virus Covid-19, Cơ quan Thuế Hàn Quốc tiến hành cuộc vận động giúp tìm các khoản hoàn thuế mà người nộp thuế không đến nhận sớm hơn một tháng so với năm ngoái.

Theo Cơ quan Thuế Hàn Quốc công bố vào ngày 25 tháng 5, tiền hoàn thuế từ các khoản như thuế giá trị gia tăng, tiền hỗ trợ khuyến khích lao động đã được quyết toán nhưng người nộp thuế không đến nhận vì các lý do như thay đổi địa chỉ, v.v. và không nhận được giấy thông báo lên tới 143,4 tỷ won.

Thông báo liên quan đến tiền hoàn thuế chưa lĩnh nhận sẽ được gửi tới người nộp thuế qua Kakao Talk hoặc tin nhắn văn bản vào đầu tháng tới, trong trường hợp tin nhắn không được chuyển đi, Cơ quan thuế sẽ trực tiếp gọi điện liên lạc để thông báo.

Người nộp thuế cũng có thể kiểm tra số tiền được hoàn thuế trên trang Hometax hoặc trang web của Dịch vụ chính phủ 24 giờ .

계속 읽기 “Cơ quan thuế Hàn Quốc khuyến khích “Người dân hãy đến nhận 140 tỉ won tiền hoàn thuế!””